Perehdytys koneiden turvallisuudessa

Step2Safety on digitaalinen koneiden riskienhallinnan palvelu jolla hallitset myös perehdytyksen

Perehdytys koneiden turvallisuudessa Perehdytys koneiden turvallisuudessa-artikkelissa raapaisemme erittäin tärkeää asiaa, josta puhutaan jokaisessa tapaturmatutkinnassa, eli työntekijän perehdyttämisestä. Työntekijän Perehdytyksestä puhutaan paljon ja perehdytys koskee kaikkia työnantajia insinööritoimistoista betonilaitoksiin. Perehdytys kuuluu antaa kaikille työntekijöille, kaikkiin työtehtäviin, joita työntekijä tekee.  Erityisen tärkeää perehdytys on silloin, kun toimitaan koneiden kanssa, vaaran/riskien läheisyydessä. Erityisen tärkeää työntekijän perehdyttäminen on silloin,…

Lue lisää

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta Erityisesti kiehtova ajatus on mittareilla ennustaminen, katsominen tai näkeminen tulevaisuuteen.. → Johda koneiden turvallisuutta. Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta artikkeli on ensimmäinen osa julkaisusarjalle, jossa käsittelen koneiden turvallisuutta Lean Mudan kautta, eli Leanin kahdeksan hukan prosessifilosofia. Hukka on aina seurausta jostakin, keino nostaa ongelmia esille. Hukka on…

Lue lisää

Uusi Teollisuuden robotiikka kirja on julkaistu

Uusi Teollisuuden robotiikka kirja on julkaistu! Robotiikka tulee lisääntymään keskuudessamme voimakkaasti.  Tämä tapahtuu niin työpaikoilla kuin kodeissamme.  Tämä päivitetty robotiikan tietojättiläinen sisältää perustietojen lisäksi tuhdin annoksen tämän hetken robotiikan tilanteesta ja peilauksen tulevaisuuteen.  Uusi Teollisuuden robotiikka kirja tulee laajenemaan ja päivittymään internetissä.  Tekniikka ja teknologia kehittyy niin voimakkaasti, että vaikkakin kirjan perustieto on edelleen ajantasaista,…

Lue lisää

Step2Safety – Mistä kaikki sai alkunsa

Step2Safety -Koneidesi turvallisuuden työväline

Step2Safety – Mistä kaikki sai alkunsa Artikkelin kirjoittajana on Johanna Hietikko Kun maailma sulkeutui kevättalvella 2020, oli moni uuden edessä. Piti miettiä miten omaa tuotettaan tai palveluaan voisi edelleen myydä ja esitellä, vaikka asiakkaan luona ei päässyt käymään. Samaa pohti koneturvallisuudessa toimivan BluePlan Oy:n toimitusjohtaja Jari Saarola. Jarilla on pitkä ura koneturvallisuuden parissa, jonka aikana hän…

Lue lisää

Koneasetus ja Vaatimustenmukaisuusolettamus

Koneasetus ja Vaatimustenmukaisuusolettamus Vaatimuksenmukaisuusolettamus, mitä se tarkoittaa koneiden kohdalla? Onko Pukki kaalimaan vartijana joissain tapauksissa? Tämän artikkelin yhteydessä ”Vaatimuksenmukaisuusolettamus” -sanaa käytetään koneiden kohdalla.  Aukaistaan ensin yksinkertaisesti sanaa Vaatimustenmukaisuusolettamus, koneiden valmistuksen yhteydessä. Kun kone on valmistettu kokonaan yhden tai useamman yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, katsotaan koneen olevan koneen täyttävän konedirektiivin 2006/42/EY Liite I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.…

Lue lisää

Vaatimustenmukaisuusvakuutus, miten tulkitsen ?

Miten tulkitsen vaatimustenmukaisuusvakuutusta?   Vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan tuotteille/komponenteille ja myös konetuotteille.  Se pitää sisällään aina samankaltaiset tiedot.  Tässä bloki tekstissä käymme läpi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältämiä tietoja esimerkin avulla.  Esimerkkiin valikoitui harrastukseni kautta tuote, veneen pimeässä käytettävä navigointivalo, mutta esimerkiksi voi ottaa minkä tahansa tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.  Samankaltaiset tiedot löytyvät siitäkin, siinä laajuudessa, mitkä koskevat tuotetta. Emme mene kovin…

Lue lisää

Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 tutuksi ”Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset”  -mitä jokaisen tulisi sisäistää konedirektiivistä

1. Johdanto Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 tutuksi ”Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset”  -mitä jokaisen tulisi sisäistää konedirektiivistä.  Monelle konedirektiivistä on saattanut jäädä mieleen vahvasti CE-merkintä ja kehotus koneen riskien arviointiin.  Konedirektiivissä on paljon muutakin hyödyllistä tietoa.  Sieltä löytyy lista suuren riskin konetuotteista (Liite IV), ohjeellinen luettelo turvakomponenteiksi määritellyistä tuotteista (Liite V) ja mielestäni erittäin hyödyllinen Liite…

Lue lisää