Hihnakuljettimien turvallistaminen

 

Hihnakuljettimet ovat kenties yksi vaarallisimmista kuljetinlaitteista teollisuudessa.  Tämä vaarattoman näköinen ja tuntuinen kuljetin sisältää kuitenkin monia vaarakohtia ja ehkä juuri ”vaarattoman näköinen” lisää kuljettimen vaarallisuutta.  Hihnakuljettimiakin on monen tyyppisiä ja niitä käytetään monenlaisien tuotteiden ja materiaalien kuljettamiseen/siirtämiseen.  Pureudun tässä kirjoituksessa ns ”pulkkimateriaalin” siirtoon tehtyihin hihnakuljettimiin, käytetään myös nimitystä massahihnakuljetin jne, jotka voivat olla kymmeniä, satoja tai jopa kilometrien pituisia.

 

Tämä päällepäin vaarattomalta näyttävä kuljetin pitää sisällään loppujen lopuksi monia vaaranpaikkoja ja yllätyksiä.  Lukuisia nieluja, jatkuvasti liikkuvia osia/rullia/hihnoja.  Nämä seikat yhdistettynä laajalle alueelle levitettynä, aikaansaavat helposti liiallisen turvallisuuden tunteen.  Tähän kun lisää kuljettimen suhteellisen hyvä luotettavuus ja vähäisen huomion huollon suhteen, yhtälössä on paljon tekijöitä, jotka lisäävät tämän ”työjuhdan” työturvallisuusriskin suuruutta kuljettimen elinkaaren aikana.

Hihnakuljettimien suojaustapoja

Hihnakuljettimien suojauslaitteita ovat perinteisesti olleet pyörinnänvalvojat, tukosvahdit, hätäpysäyttimet ja erinäiset suojat vaarakohteissa mm nieluille ja vastapainoille.  Turvakytkin on sähkökäytöille vähimmäisvaatimus, tosin vanhojen hihnakuljetintoteutuksien osalta tämänkään olemassaolo ei ole itsestäänselvyys. Näistä hätäpysäytin on koneturvallisuuden kannalta koneen toimintaan kytketty suojalaite, jonka toteutus tulee täyttää kohteelle vaadittu PL-luokka.  Toki joissain tapauksissa kuljettimen suojat saattaa olla varustettu turvarajoilla ja näin kuljettimen käynnistyminen estyy, jos suoja irrotetaan tai se ei ole paikoillaan.

Hätäpysäyttimenä on käytetty yleisesti kuljettimen runkoon asennettua vaijerivetokytkintä.  Tämän kuuluu olla varustettu vaijerin katkeamisen tai löystymisen valvonnalla.  Hätäpysäytin ei kuitenkaan ole oikea tapa estää kuljettimen käynti huollon tai vain kuljettimen tarkistuksen/puhdistuksen aikana.

Hätäpysäytin on hätäpysäytystä varten ja sen toiminnallinen kesto ei ole mitoitettu esim päivittäistä käyttöä varten.  Toisaalta hihnakuljettimessa saattaa olla sellaisia vaaranpaikkoja tai hihnakuljettimen toiminta on sellainen, että sen käynnistyttyä pysähtymiseen menee aikaa, vaikka hätäpysäyttimestä olisi ehditty käynti pysäyttää. Erityisesti tällaisissa kohteissa kuljettimen vaaralliset kohdat on suojattava ja/tai pääsy hoitotasoille on estettävä ajankohdan vaatimukset täyttävillä menetelmillä.

Mitkä seikat sitten tekevät tai lisäävät hihnakuljettimien vaarallisuutta

Mitkä seikat sitten tekevät tai lisäävät hihnakuljettimien vaarallisuutta ja onko jokin tietty hihnakuljetinmalli riskialttiimpi jotain toista?

Yksi selvä piirre on, joka nostaa onnettomuusriskiä.  Pitkät hihnakuljettimet, joissa on yksi tai useampi hoitotaso.  Tällaiset hihnakuljettimet ovat yleensä asennettu korkealle lattiatasosta, niissä on korkealla olevia hoitotasoja ja hoitotasolle johtaa portaat.  Jos vielä kuljetin ei ole jatkuvatoiminen, vaan käynnistyy aika-ajoin viedäkseen materiaalia paikasta A paikkaan B, tämä lisää riskin suuruutta.  Kuljetin saattaa käynnistyä ennalta arvaamattomasti.

Koneturvallisuuden perusajatus on, että suojataan asiaton pääsy vaarakohteeseen ja vaara-alueelle.  Tätä periaatetta noudattaen, tulee käynti hoitotasoille, vaara-alueelle tehdä valvotusti siten, että alueelle pääsee ainoastaan laitteiden ollessa turvallisessa tilassa.  Tätä näkökulmaa vanhoissa hihnakuljettimien hoito tasoissa ei ole perinteisesti huomioitu laisinkaan, vaan käynti hoito tasoille on esteetön.

 

Kuva 3,Hihnakuljetin hoitotaso

BluePlan on kehittänyt nykyaikaiset vaatimukset täyttävän ratkaisun tällaisien hihnakuljetinratkaisujen suojaukseen.  Ratkaisu on kustannustehokas, helppo käyttöönottaa ja asentaa, valmiiksi ohjelmoitu ja se skaalautuu laajallekin alueelle asennettuihin hihnakuljetinjärjestelmiin.  Löydät tuotepaketin Verkkokaupastamme.

Järjestelmä on laajennettavissa myös Hätäseis-toiminnolle, sekä kuljetinjärjestelmän käynnistyshälytyksen antamiselle.  Käynnistyshälytys onkin yksi tärkeä turvallisuustoimenpide laajoissa kuljetinjärjestelmissä, johon ottaa kantaa myös kuljettimia koskeva C-luokan standardi.

Lisäksi BluePlan:ltä on saatavissa helposti asennettavia portteja erilaisiin hoitotasojen kulkuihin.  Vaikkakin kulku hoitotasolle on valvottu, saattaa hoitotasolla olla toisaalla paikkoja, joissa on jyrkkiä portaita tai tikkaita, joissa on tarvetta varmistaa, että hoitotasolla työskentelevä ei pääse tippumaan.  Löydät SafetyGate ja teollisuuden Axes Gate turvaporttituotteet täältä.