Koneen liikkuvien osien suojaus, perusajatus

Koneen liikkuvien osien suojaus.

Tässä kirjoituksessa pohditaan koneturvallisuutta siitä näkökulmasta, miten koneen käyttäjälle tai uuden koneen ostajalle/hankkijalle, toimitus olisi paras mahdollinen.

Olen ollut toimittamassa monenlaisia koneita, tehnyt muutoksia sekä parannuksia vanhoihin koneisiin ja tietysti Benchmarkannut muiden toimittamia projekteja.  Projektitoimitukset ovat tietenkin vielä sidoksissa kustannuksiin, mutta tässä kohtaan rajaan kustannustekijän pois.  Koneturvallisuusnäkökohdasta kun asiaa katsoo, poikkeuksetta kyse ei ole tai saa olla rahasta.  Muutamia tunteja kotimaisen insinöörin suunnittelua ja suojuksien teko + kiinnitys, ei ole rahallisesti paljon ja vielä kun sen jakaa koneen elinkaarikustannukseksi.

Enemmänkin on kyse asenteesta ja siitä, että pystytään tai viitsitään asettua loppukäyttäjän asemaan ja tehdä koneesta mahdollisimman hyvin käytettävän, niin huollon kuin käytön kannalta.

Kun näistä lähtökohdista lähestyy konetoimitusta ja koneturvallisuutta, on oma mielipiteeni se, että kaikki liikkuvat laitteet pitäisi lähtökohtaisesti suunnitella ns tuoteturvalliseksi, vaikka ne eivät olisi kuluttajille suunnattuja.

Yksinkertaisesti tuoteturvallisessa laitteessa ei ole esim avonaisia nieluja, takertumiskohtia tai muuta tällaista.  Turva-aitoja ja niihin asennettavia ohjaukseen kytkettyjä turvakomponentteja asennetaan pääsääntöisesti syystä, että itse laite/kuljetin/tms ei ole suunniteltu tuoteturvalliseksi.

Asia tosin ei ole näin yksinkertainen, sillä poikkeuksetta laite kuljettaa jotain ja myös kuljetettava tuote/materiaali tulee huomioida.  Tästä johtuen esim paperirullarampistot aidataan turva-aidoin ja näin pienennetään riskiä operaattorin tai huoltohenkilöstön joutumista vierivän rullan alle. Käytetään ns aluesuojausta, joka on kustannustehokasta.

Yhtä autuaaksi tekevää ratkaisua ei ole joka paikkaan, vaan lopullinen koneturvallisuuden ratkaisu on aina erilaisien asioiden summa.  Koska jokainen tapaturva koneiden kanssa on liikaa, on viranomaisen laittanut lakeihin eri osapuolien velvollisuudet ja vastuut.

Perusperiaate suojauksissa on:

  1. Kiinteät mekaaniset suojat
  2. Liikkuvat mekaaniset suojat (liikkuvat mekaanisesti suojaten vaaran)
  3. Toimintaan kytketyt sähköiset, pneumaattiset tai hydrauliset kytkimet
  4. Henkilökohtaiset suojat

Meillä Suomessa nämä ovat työnantajalle kohdistuva Käyttöasetus 403/2008 ja konetoimittajalle Koneasetus 400/2008.  Sitten tulee direktiivit ja standardit, joihin palataan myöhemmin.