Koneiden mekaaniset suojat SFS-EN ISO 14120

Tässä artikkelissa käymme läpi koneen mekaaniset suojat.  Nämä suojat määritellään standardissa SFS-EN ISO 14120 ja toisaalta näitä suojia voidaan pitää kuuluvaksi myös standardin SFS-EN ISO 12100 määrittämään kolmen askeleen menetelmän ensimmäiseen askeleeseen (Askel 1) ” Luontaiset turvalliset suunnittelutoimenpiteet, eli poistaa vaarat tai pienentää riskitasoa puuttumalla koneen rakenneosiin ja/tai koneen ja sitä käyttävien ihmisten vuorovaikutustapaan ”.

Koneiden mekaaniset suojat voidaan jakaa neljään luokkaan( SFS-EN ISO 14120 )

1. Kiinteät suojat

2. Lukituksella tai valvonnalla olevat suojat

3. Säädettävät suojat

4. Itse säätyvät suojat

 

Koneiden mekaaniset suojat

  1. Kiinteät suojat

Kiinteät suojat ovat luultavasti yleisimpiä niiden yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Kiinteät suojat kiinnitetään pysyvästi laitteisiin ja ne voidaan irrottaa vain huomattavalla vaivalla.

  1. Lukituksella tai valvonnalla olevat suojat

Lukituksella tai valvonnalla varustetut suojukset on suunniteltu poistettaviksi tai avuksi, jotta vaaravyöhykkeelle päästään. Esimerkiksi materiaalin lisääminen tai poistaminen toiminnasta. Kun suojus on avattu, kone sammuu automaattisesti, tehonsyöttö toimielimille katkaistaan turvallisesti.

  1. Säädettävät suojat

Säädettävät suojukset antavat koneelle mahdollisuuden käsitellä monenlaisia ja erikoikoisia ​​materiaaleja.  Periaate on että suoja pystytään säätämään jokaisen valmistettavan tuotteen mukaisesti, poistaen pääsyn vaarakohteeseen.  Koska tällaiset suojat säädetään yleensä käsin, tulee riskianalyysissä huomioida ja käsitellä operaattorin toiminnasta ja vastuulle jäävät riskit. Huomioi kunnolliset käyttöohjeet ja ohjeistus työympäristöön.

  1. Itse säätyvät suojat

Itsesäätyviä suojia löytyy tyypillisesti sahoista ja työstökoneista.  Suojat esim liikkuvat terän mukana, estäen pääsyn vaaravyöhykkeelle työvaiheen aikana.

 

Standardi SFS-EN ISO 12100 määritellyn kolmen askeleen seuraavat vaiheet ovat askel 2, ”Suojaustekniset toimenpiteet ja täydentävät suojaustoimenpiteet” ja askel 3, ”Käyttöä koskevat tiedot”.  Siitä tehdyn artikkelin ja kuinka hyödynnät sitä käytössä olevien koneiden kohdalla löydät täältä.

Artikkelintulkinnasta  turva-aidat turvallisuuskomponenttina löydät tästä linkistä.

Koneen suojaaminen on olennainen osa työympäristön turvalliseksi saattamisessa.  Suojat ja suojukset eivät yksinään tee työympäristöä turvalliseksi.  Koneissa tarvitaan hyvin usein koneen toimintaan kytkettyjä suojia, joiden oikeaoppinen toteuttaminen vaatii erikoisosaamista automaatiosta, sähköstä, hyvin usein myös hydrauliikasta ja pneumatiikasta (SFS-EN ISO 12100 : Askel 2).

BluePlan Oy on erikoistunut koneiden turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen tai kohteeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne halutessasi vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina turvallisuustasosta.