Koneiden turvallisuusvelka Osa 1 – Mitä se on?

Koneiden Turvallisuusvelka on tiedostamaton ilmaisu tai ainakin hyvin vähän puhuttu.  Kuitenkin se tuo mielestäni hyvin konkreettisesti esille koneiden turvallisuuden hallinnan ja johtamisen tärkeyden.  Jopa konkreettisemmin, mitä asian tuominen esille Turvallisuusjohtaminen tai Laatujohtaminen käsitteiden yhteydessä.  Mistä siis on oikein kysymys, kun puhumme Turvallisuusvelasta koneiden kohdalla?

Kaikki velka, on se sitten hoitovelkaa, ympäristövelkaa, univelkaa, tulee maksuun tavalla tai toisella.  Sitä ei makseta pois kerralla, velan ottamista harkitaan tarkoin, tai ainakin mielestäni tulisi harkita.  Velan pääoma saattaa kasvaa nostamisajankohdasta, vaikka emme ota lisää velkaa, saatamme vuosittain lyhentää vain osan koroista.

Velkaan sisältyy aina riski, jota pyrimme hallitsemaan.  Asuntovelallinen laskee tuloja ja ynnäilee menojaan.  Yksityishenkilöiden kohdalla Finanssilaitos on ottanut aktiivisen roolin yksityishenkilöille myönnettävien lainojen suhteen, jotta tilanne pysyy hallinnassa.  Koneiden turvallisuusvelan hallinnassa päävastuullinen on työnantaja.

Kenellä on turvallisuusvelkaa, kuka omistaa turvallisuusvelan/-velkaa?

Koneisiin kohdistuvaa turvallisuusvelkaa on työnantajalla, kuka omistaa koneita tai antaa tuotantokoneita työntekijöidensä käyttöön. Vaikka olisit liisannut tehtaan koneineen tai tuotantokoneet, jos koneissa on turvallisuuspuutteita, voidaan nämä puutteet käsitellä turvallisuusvelka käsitteen avulla.

Turvallisuusvelan Omistaja on työnantaja oikeudellisien seuraamuksien kautta.  Jos työntekijä loukkaantuu tuotantokoneessa, työnantaja joutuu oikeudellisien tarkastelujen alaisuuteen.  Organisaation sisällä asia jakaantuu tapauskohtaisesti.  Ylin päätäntävalta, lähin esihenkilö, vastuuhenkilöt, johtamisjärjestelmät yms.  Jos sinulla on alaisia johdettavana, saatat omistaa turvallisuusvelkaa tietämättäsi tai tiedostaen.

Kenen kuuluisi olla kiinnostunut koneiden turvallisuusvelasta?

Turvallisuusvelasta tulisi olla kiinnostunut tuotantokoneita käyttävien yritysten esihenkilöt, päättävässä asemassa olevat päälliköt ja johtajat, ketkä voivat vaikuttaa turvallisuusvelan syntyyn ja pienentämiseen. Myös koneita ja koneisiin kohdistuvia modernisointeja ostavat henkilöt kuuluvat tähän ryhmään. 

Työntekijän esihenkilöt, päivittäistä työtä johtavat, turvallisuudesta päätäntävaltaa käyttävä toteuttaa työnantajan huolehtimisvelvoitetta ja ovat näin vastuullisia henkilöitä turvallisuusasioissa, myös koskien koneiden turvallisuutta.  Asia on siinä mielessä hankala, että näillä henkilöillä ei välttämättä ole kosketuspintaa siihen, miten koneiden turvallisuutta kuuluisi hoitaa ja näin koneiden turvallisuusvelka. Vaikka henkilöt ovat vastuullisia, niin organisaatiossa on toiset henkilöt, jotka poistavat tai toteuttavat näitä turvallisuuspuutteita.  Olet vastuussa, mutta millä keinolla pystyt parantamaan tilannetta? 

Koneita ostavat ja koneiden modernisointeja teettävät/tekevät henkilöt eivät yleensä ole vastuuhenkilöitä, mutta heillä on ratkaiseva rooli koneiden Turvallisuusvelan hallinnassa.  Älä osta turvallisuusvelkaa! ja älä ole sinisilmäinen turvallisuuden suhteen.

Milloin turvallisuusvelkaa syntyy tai voi syntyä?

Koneiden kohdalla turvallisuusvelkaa voi syntyä koneita ostettaessa, koneita modernisoitaessa ja myös koneen elinkaaren aikaisen kunnossapidon laiminlyönnistä.

Turvallisuusvelkaa syntyy myös silloin, kun koneen suojan poistetaan tai suojia poistetaan, esim huoltotyön ajaksi  Tämäntyyppinen velka ”maksetaan pois” heti huoltotyön päätyttyä, kun suojaus ennallistetaan tai jopa parannetaan lähtötilanteesta.

Aika harva saattaa tiedostaan nykypäivänä käynnissäpidossa yleisesti käytössäolevat koneiden etäyhteydet koneen ohjaukseen.  Uusi koneasetus ja tämän myötä päivittyvät standardit tulevat ottamaan kantaa ”digiturvallisuuteen”.  Kuinka yksityiskohtaista tämä tulee olemaan, aika näyttää.  Kuitenkin perimmäinen tavoite on, että etäyhteyksien kautta tehtävät ohjelmamuutokset eivät aiheuta Turvallisuusvelkaa tai niistä muodostu uusia riskejä/vaaroja.

Tilanne onkin aika nurinkurinen, sillä suorassa vastuussa olevat esihenkilöt eivät saata olla mukana niissä prosesseissa, joissa koneisiin kohdistuva turvallisuusvelka syntyy tai edes mukana siinä, miten turvallisuusvelkaa lyhennettäisiin, esimerkiksi kunnossapito.

Koneiden turvallisuusvelka, miten velkaa lyhennetään?

Kun puhun koneiden turvallisuusvelasta, velan takana on riskilähde / vaaranpaikka.  Uutta konetta hankittaessa, koneen valmistaja on tehnyt koneeseen turvallistamisratkaisuja ja poistanut löydettyjä riskejä turvallistamistoimenpiteillä.  Toimenpiteet ovat teknisiä ja teknologiaa, vaatimustason määrää koneasetus (vanha tai uusi) ja koneturvallisuuden standardit.  Myös kaikki tulevat turvallistamistoimenpiteet tulee tehdä ajankohdan vaatimuksen mukaisesti.  He, ketkä ylläpitävät ja tekevät käytössä olevien koneiden turvallisuutta joutuvatkin väistämättä tekemisiin jäännösriskin käsittelyn kanssa.  Syy tähän on yleensä alkuperäisen koneen toiminnallisen turvallisuuden alhainen tekninen taso.  Älä siis osta Turvallisuusvelkaa! 

Uusia koneita hankittaessa tulee projektiorganisaation olla hereillä, jotta ei osteta tiedostamatonta Turvallisuusvelkaa.  Joskus voidaan ostaa tiedostettua turvallisuusvelkaa, eli erinäisistä syistä päädytään hankkimaan puutteellisesti turvallistettu kone.  Näissä tilanteissa organisaatiolla on suunnitelma turvallisuusvelan poistamiseksi, sisältäen budjetin ja vastuuhenkilöt. 

Tiedostamaton turvallisuusvelka on sitä vaikeimmin hallittava ja tulee esille pitkin koneen elinkaarta erilaisissa modernisointi ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteyksissä.  Velka kasvaa korkoa joka päivä, pahimmissa tapauksiessa tapaturman kautta.  Älä siis osta Turvallisuusvelkaa, paitsi jos tämä on harkittu toimenpide ja velkasuunnitelma on tehty. 

Miten koneiden Turvallisuusvelkaa voidaan mitata?

Koneiden turvallisuusvelkaa voidaan mitata. Koneiden kohdalla mittareiden laatu määräytyy pitkälti, kuinka hyvin koneen turvallisuuden toteutus noudattelee Koneasetusta ja koneiden turvallisuuden standardeja. Kyse on myös riskien pienentämisprosessista ja koneiden osalta tämä tapa kerrotaan standardissa EN ISO 12100.   Uudet koneet tulee olla tehtynä koneasetuksen mukaisesti.  Koneiden turvallisuutta auditoitaessa hyväksikäytetään voimassa olevia standardeja ja löydetyt puutteet korjataan.  Nyt vuonna 2023 markkinoilla tulisi olla erittäin minimaalinen määrä koneita, joissa tiedotetaan edes kohtalaisesta jäännösriskistä.  

 Koneen vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole todistus siitä, että kone on turvallinen.  Kun meillä on käytössä koneen riskienarviointi ja muut turvallisuuteen liittyvät dokumentit esim SafetyMatrix/SafetyPlan, tiedämme paljon enemmän toimenpiteistä ja toteutuksesta.   

Näistä muodostuu ja muodostetaan koneiden turvallisuuden mittareita, jotka ovat pohjana koneen elinkaaren aikaisen turvallisuuden hallintaan, eli Turvallisuusvelan hallintaan, myös riskien hallintaan.  

Jos et mittaa, et pysty johtamaan tai parantamaan.  Mittaaminen on #laadun peruselementti ja turvallisuus on laatua.

Yhteenveto aiheesta koneiden turvallisuusvelka

Turvallisuusvelkaa on väistämättä koneissa, mutta jotta sitä pystytään johtamaan, se pitää olla tiedossa.  Koneiden turvallisuusvelan takana on koneesta löydetty #riskilähde ja riskin suuruus.  Tästä alkaa polku, joka on koneasetuksen ja koneiden turvallisuusstandardien mukainen.  Tämä virtaviivainen polku tuottaa sitä tietoa, jonka pohjalta organisaatio pystyy tekemään päätöksiä ja priorisoimaan toimenpiteitä turvallisuusvelan lyhentämiseksi.  Eri organisaatiotasoille oleville päättäjille tulee olla heidän tarvitsema tieto, jotta päätöksiä pystytään tekemään ja asia ei jää ”jonkun” pöydälle jumiin.  

Tätä virtaviivaista toimintatapaa kutsumme Step2Safety, kirjaimellisesti askel kerrallaan kohti parempaa koneiden turvallisuuden hallintaa ja johtamista. Tavoite on NOLLA tapaturmaa. 

Step2Safetyllä ymmärrät kattavan riskienhallinnan tärkeyden koko liiketoiminnallesi.

Parempi turvallisuus, näkemyksellinen johtaminen ja kestävä talous motivoivat.  Ymmärrys koneturvallisuuden haasteista ja mahdollisuus yhdistää eri toimijat yhteen koneiden riskienhallinnan järjestelmään. Se hyödyttää pelkän koneiden turvallisuusdokumentoinnin sijasta koko liiketoimintaa.

/bookings/">Varaa esittely tai ota yhteyttä myyntiimme.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus