Ota yhteyttä: 040-840 3748

Kuinka lähelle saan asentaa turva-aidan vaarakohteesta

Kuinka lähelle saan asentaa turva-aidan vaarakohteesta

Tässä kirjoituksessa käsitellään etäisyyssuojausta turva-aidalla. Etäisyyssuojauksella tarkoitetaan suojaa, joka ympäröi vaaravyöhykkeen joko kokonaan tai osittain. Esimerkkinä kokonaan suojauksesta voi ottaa ns häkkityyppisen suojan, jonka sisällä kone on. Osittainen suoja voi vain ympäröidä koneen, mutta yläpuoli on avoimena.

Eri turva-aitavalmistajilla voi olla monenlaisia elementtejä turva-aitatolppiin kiinnitettävissä. Yleiseksi aitatolppien väliin kiinnitetään verkkoelementti, josta saatetaan käyttää myös nimitystä verkkoaita.

Verkkoelementin ns. silmäkoko määrää etäisyyden, kuinka lähelle suoja-aidan saa asentaa vaarakohteesta. Tyypillinen etäisyys on valmistajasta riippuen n. 120-200 mm valmistajasta riippuen. On hyvä huomioida, että verkkoelementin silmäkoko ei ole ainut tekijä, joka pitää ottaa huomioon turva-aidan paikkaa määriteltäessä. Mielestäni isompia kysymyksiä muista huomioitavista asioista on käytettävyyteen ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset.

BluePlan Oy:llä on pitkä kokemus erilaisien koneiden ja laitteiden suojauksista sekä ohjauksista. Yhdessä asiakkaan kanssa saamme aikaan toimivia suojausratkaisuja, joista annamme kirjallisen tarkastustodistuksen täydentämään ja osoittamaan työnantajan vastuullista toimintaa työympäristön turvallisuudesta huolehtimisesta.