Kustannustehokas turvalukitus käyttäen kenttäväyliä

Kustannustehokas Turvalukitus käyttäen kenttäväyliä

Perinteisesti turva-aitojen turvalukitukseen käytettävät kytkimet on kaapeloitu jokaiseen lukkoon tulevalla yksittäisellä kaapelilla.  Tätä kaapelia varten on sitten ohjausjärjestelmässä liitäntäpisteet, joiden kautta ohjataan turvalukitusta ja toisaalta saadaan tietoa lukon tilasta.  Lukon tilan tiedolla on kaksi ensiarvoista käyttökohdetta 1. Turvatieto turvallisuuden takaamiseksi, eli suojataan ihmistä 2. Informatiivinen tieto käyttäjälle turvalukituksen tilasta.

Avaan tässä blokissa muutamia seikkoja, jotka on hyvä huomioida Turvalukituksen liittämistapaa valittaessa.

Olemme liittäneet ja asentaneet satoja, jos ei tuhansia turvalukkoja. Jokaisissa niissä on omat hyvät ominaisuutensa.  Yksi seikka kannattaa aina pitää mielessä: Valitse oikeantyyppinen turvalukko kohteen mukaan, huomioiden myös kokonaisuus.  Kokonaisuus juuri syystä, että väitän useissa tapauksissa itse turvalukon hankintahinnan näyttelevän murto-osaa kokonaiskustannuksissa, jos lasketaan mukaan kustannukset siihen pisteeseen, että turvalukko on liitetty oikein koneen toimintaan ja kokonaisuus täyttää asennusajankohdan vaatimukset.  Tässä lähtökohtana on, että asennukset tehdään oikein, ammattitaitoisen toimijan toimesta.

Kenttäväylät ovat nykypäivänä usein erittäin kustannustehokkaita toteutustapoja liitettäessä turvalukkoja uusiin tai vanhoihin ohjausjärjestelmiin.  Uusien järjestelmien kohdalla säästöt tulevat asennuskustannuksissa, aika + materiaali.

Vanhojen järjestelmien lisäyksissä ja/tai modernisoinneissa ajan ja materiaalikustannussäästöjen lisäksi tulee joustava liittäminen vanhaan järjestelmään.  Tämä joustava liittäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos meidän tarvitsee lisätä turvalukitus oveen, turva-aidan oveen, konesuojaan, suojaluukkuun tai vastaavanlaiseen kohteeseen, meidän ei tarvitse lähteä tekemään koneen ohjausjärjestelmän laajempaa modernisointia, vaan liittämällä turvalukitus käyttämällä kenttäväylää ja valitulle kenttäväylälle sopivaa turvaohjainta, saadaan aikaiseksi kustannustehokas vaatimusten mukainen toteutus.   Näin saadaan aikaiseksi joustava määräysten mukainen toteutustapa, jota on helppo laajentaa ja hyväksikäyttää koneen elinkaaren aikana, on sitten kyseessä turvakomponenttien liittäminen ohjaukseen tai tavallisien I/O antureiden lisäys. Toki asia täytyy katsoa tapauskohtaisesti.

BluePlan Oy on erikoistunut koneiden turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen tai kohteeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne halutessasi vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina turvallisuustasosta.