Ota yhteyttä: 040-840 3748

Kysymyksiä &

Vastauksia

BluePlan on Suomen ainoa koneturvallisuuteen erikoistunut yritys, jolla on CMSE-sertifikaatti. Meillä on kokonaisvaltaista osaamista sekä uusien että käytössä olevien tuotantolaitteiden turvallisuudesta.

Tarjoamme mielenrauhaa ratkaisemalla monimutkaisimmatkin koneturvallisuushaasteet.

Pitääkö samassa porrasjaksossa portaiden välit (nousu) olla vakiot?

Tässä yhteydessä asiaa lähestytään koneiden kiinteiden kulkuteiden suunnasta, joissa määritellään portaiden erityisvaatimuksia. Lähtökohtaisesti porrasjaksossa portaiden välit tulee olla vakiot, mutta jos tämä ei ole mahdollista, sallitaan alimmaisen portaan nousun pienentäminen 15%:lla.

Huom! Ei saa sekoittaa portaita porrastikkaisiin.

Milloin Tasolle, kulkutasolle tai portaiden tasanteille tulee asentaa kaide/kaiteet?

Tähän kysymykseen törmätään usein vanhempien tuotantolaitosten yhteydessä, missä kulkutiet/tasot/tasanteet saattavat olla suunniteltu hyvinkin paljon ennen 2000-luvun vaihdetta. Koneiden kiinteiden kulkuteistä sanotaan yksiselitteisesti, että suojakaide tulee olla, jos putoamismatka on yli 500mm. Huomioithan suojakaidetta tehdessä muutkin suojakaiteille asetetut vaatimukset

Vanhan koneen hoitotason kaiteeseen asennetaan portti helpottamaan kulkua huoltokohteeseen. Mitä asioita tulee huomioida portin suunnittelussa?

Portteja ja kulkuaskelmia asennetaan nykyään vanhoihin koneisiin hyvin paljon, helpottamaan huoltotoimenpiteistä suoriutumista ja työergonomian takia. Asia nousee esille monessa yhteydessä, lähinnä työnantajan velvoitteiden osalta: Työturvallisuuslaki sanoo, että työn ja työolojen vaarojen selvittäminen ja arviointi (10§), työn kuormittavuustekijöiden välttäminen ja vähentäminen (25§) ja työterveyshuoltolaissa 12§ velvoitetaan samankaltaisista asioista. Tutkimuksien mukaan huoltotöissä on noin 30% suurempi riski tapahtua vahinko muihin toimenpiteisiin nähden. Siksi esteettömät ja suunnitellut kulkureitit huoltokohteisiin ovat tärkeitä.

Porttien osalla huomioitavat asiat eivät ole kaikilta osin yksiselitteisiä. Suurimmassa osassa tapauksissa asiaa joudutaan katsomaan laajasti, kuten vaarojen arvioinnissa tulisi tehdä muutenkin. Standardeissa kerrotaan vaatimuksista itse porttiin ja sen rakenteeseen. Toisaalta esiin nousee yhtymäkohta portin ja kaiteen välille - kenties porttia tulee valvoa ja näin se tulee kytkeä koneen toimintaan.

Joitain vaatimuksia lueteltuna: itsestään sulkeutuva, suljetussa asennossa paikoillaan pysyviä, avautuvat tason tai lattian suuntaan, tukevaa estettä vasten sulkeutuva, jotta nojatessa portti ei avaudu. Huomioitava erityisesti mahdolliset loukkuun jäämisen riskit.

Vaihdan ohjausjärjestelmän vanhaan koneeseen, tuleeko kone CE-merkitä?

Tuotantolaitoksissa ja tehtaissa tulee aika-ajoin eteen kysymys käytössä olevan koneen CE-merkinnästä ja ajantasaisuudesta.  Koneeseen on saatettu tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia, joiden avulla yleensä pyritään parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja koneen tehokkuutta, sekä käyttöikää.

Täältä löydät yksinkertaisen testin, jonka avulla pystyt hahmottamaan koneen muutoksien yhteydessä tarvittavia suojaustarkastuksia tai niiden riittävyyttä.  Muista kääntyä ammattilaisen puoleen, jos olet epävarma kuinka tulisi menetellä.

Tässä vielä linkki testiin.

Jäikö jotain kysymättä?

BluePlan Oy

Y-tunnus: 2784683-1
Osoite: Elotie 8, 15860 Hollola Finland
Puhelin: 040-840 3748
Sähköposti: blueplan@blueplan.fi

Tietosuojaseloste

Vastuuvapauslauseke

Turvallista osaamista