Mekaaniset suojat

Koneiden mekaaniset suojat

Mekaaniset suojat voidaan jakaa neljään tyyppiin koneturvallisuuden kannalta:

  1. Kiinteät suojat
  2. Lukituksella tai valvonnalla olevat suojat
  3. Säädettävät suojat
  4. Itse säätyvät suojat

Kiinteät suojat ovat luultavasti yleisimpiä niiden yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Kiinteät suojat kiinnitetään pysyvästi laitteisiin ja ne voidaan irrottaa vain huomattavalla vaivalla.

Lukituksella tai valvonnalla varustetut suojukset on suunniteltu poistettaviksi tai avuksi, jotta vaaravyöhykkeelle päästään. Esimerkkinä toimii materiaalin lisääminen tai poistaminen toiminnasta. Kun suojus on avattu, kone sammuu automaattisesti ja tehonsyöttö toimielimille katkaistaan turvallisesti.

Säädettävät suojukset antavat koneelle mahdollisuuden käsitellä monenlaisia ja erikokoisia materiaaleja. Periaate on, että suoja pystytään säätämään jokaisen valmistettavan tuotteen mukaisesti poistaen pääsyn vaarakohteeseen. Koska tällaiset suojat säädetään yleensä käsin, tulee riskianalyysissä huomioida ja käsitellä operaattorin toiminnasta ja vastuulle jäävät riskit. Huomioi kunnolliset käyttöohjeet ja ohjeistus työympäristöön.

Itsesäätyviä suojia löytyy tyypillisesti sahoista ja työstökoneista. Suojat esimerkiksi liikkuvat terän mukana, estäen pääsyn vaaravyöhykkeelle työvaiheen aikana.

Koneen suojaaminen on olennainen osa työympäristön tekemistä turvalliseksi, sillä tähän eivät pelkät suojat ja suojukset riitä. Koneissa tarvitaan hyvin usein koneen toimintaan kytkettyjä suojia, joiden oikeaoppinen toteuttaminen vaatii erikoisosaamista automaatiosta, sähköstä sekä hyvin usein myös hydrauliikasta ja pneumatiikasta.

BluePlan tarjoaa ainoana kattavan palvelukokonaisuuden suojuksista, turvalaitteisiin sekä näiden asennuksen ja integroinnin koneen ohjaukseen, tuottaen mielenrauhaa työympäristöön.

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus