Vaatimustenmukaisuusvakuutus, miten tulkitsen ?

Miten tulkitsen vaatimustenmukaisuusvakuutusta?

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan tuotteille/komponenteille ja myös konetuotteille.  Se pitää sisällään aina samankaltaiset tiedot.  Tässä bloki tekstissä käymme läpi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältämiä tietoja esimerkin avulla.  Esimerkkiin valikoitui harrastukseni kautta tuote, veneen pimeässä käytettävä navigointivalo, mutta esimerkiksi voi ottaa minkä tahansa tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.  Samankaltaiset tiedot löytyvät siitäkin, siinä laajuudessa, mitkä koskevat tuotetta.

Emme mene kovin yksityiskohtaisiin asioihin, vaan pyritään pysymään yleisissä käytännössä eteen tulevissa tilanteissa, tilaajan/ostajan näkökulmasta, peilata asioita koneturvallisuuteen.

Tavoite on

  • Saat käsityksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen rakenteesta
  • Osaat tulkita koneen vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja sen tietoja, kun arviot koneen turvallisuutta

Kuva 1, Vaatimustenmukaisuusvakuutus

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja osoittaa ja kertoo, mitkä vaatimukset tuote täyttää ja mitä vaatimuksia on huomioitu tuotteen valmistuksessa.  Tämän lisäksi siitä selviää mitä tuotetta tai tuotteita kyseinen vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee ja tietenkin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antajan tiedot.

Kuvassa 1 on esimerkki navigointivalon vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.  Kyseessä on siis tuote.  Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on tuotteen valmistajan antama ja allekirjoittama.  Näin valmistaja voi toimia, jos tuotteen valmistuksessa on noudatettu yhdenmukaisia standardeja, sillä direktiiveissä on lähtökohtana olettama, että tuote on direktiivin olennaisen terveys- ja turvallisuusvaatimuksen mukainen, jos tuotteen valmistuksessa noudatettu kyseisen kohdan standardien mukaisesti.

Otetaan esimerkki: Koneasetus Liite 1, kohta 1.4 Suojuksilta ja turvalaitteilta vaadittavat ominaisuudet, sieltä kohta 1.4.2.1 (kiinteät suojukset).  Kiinteiden suojuksien valmistuksessa on noudatettava standardeja ainakin EN ISO 12100 ja EN ISO 14120.  Tapauksesta riippuen muitakin.  Kun valmistaja noudattaa standardien vaatimuksia, katsotaan vaatimustenmukaisuusolettaman täyttyvän.

Hyvä tiedostaa, että on tapauksia, joissa valmistajan tulee käyttää vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen ulkopuolista toimijaa, ns ilmoitettua laitosta.  Näistä esimerkkinä henkilönostimet, turvakomponentit.

Käännetään katse kuvan esittämään vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.  Numerolla 1-6 on merkitty seuraavat tiedot:

  1. Tuotteen valmistaja
  2. Itse tuote tai tuotteet, jota tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee. Kukin yksilöitynä.
  3. Minkä direktiivin tai direktiivien mukainen tuote on. Mitä harmonisoituja- ja/tai kansallisia standardeja sovellettu.
  4. Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antaja
  5. Erillisenä kohtana luetellaan ja eritellään CE-merkin käyttöön oikeutettavat direktiivit ja standardit. Vastaava tehty myös muille sovelletuille direktiiveille
  6. Pienjännitedirektiivin kohdalla sovellettu harmonisoitua standardien EN 60529:1991+A1:2000

 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus tuoteeseen tai koneeseen, vertailu

Otetaan tarkemaan tarkasteluun kuvan 1 kohta nro 3.  Kohdassa valmistaja kertoo, että tuote valmistettu direktiivien 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (pienjännitedirektiivi), 96/08/EY (merenkulun turvallisuus) ja 94/9/EC (ATEX, 2022 voimassa oleva on 2014/34/EU) vaatimukset huomioiden.  Tämän lisäksi on yksilöity direktiivin 96/98/EC kohdalla yksilöidysti mikä kohta ja lueteltu  sovelletut standardit.  Näin tuotteen vaatimuksenmukaisuuden olettama täyttyy ja tuotteessa käytetään CE-, ATEX ja  ruori-merkkiä.

Kuvattu esimerkki soveltuu myös tuotantokoneiden kohdalle.  Kone tulee olla konedirektiivin mukainen, joten ainakin sitä noudatetaan.  Valmistaja antaa koneesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, josta käy ilmi mitä asioita valmistaja on huomioinut (direktiivit, standardit, muut mahdolliset viittaukset ) ja näin vakuuttaa tilaajan tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.  Standardeja käytetään, jotta valmistaja täyttäisi konedirektiivissä olevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.  Eli, direktiivin vaatimus ja sitä vastaava standardi tai muu dokumentti, jolla osoitetaan direktiivin tai asetuksen vaatimus täytetyksi.  Vinkkinä, että helpoin tie on käyttää standardeja, mutta tiedostettava että kaikkiin asioihin ei ole olemassa standardia. Näissä on hyvä soveltaa olemassa olevia standardeja ja dokumentoida miten miten sovellettu.  Kysymys: Mitä mieltä olette vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, josta ei löydy merkintää esimerkiksi EN ISO 14118 tai Hätäpysäytys EN ISO 13850 tai Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet EN ISO 14120?  Asia on tärkeä tilaajalle räätälöityjen koneiden kohdalla, joihin sovelletaan paljon B-luokan standardeja (edellä luetellot ovat B-luokan).  Koneet, jotka on valmistettu C-luokan standardien mukaan (esim painokoneet, CNC-koneet jne), nämä asiat ovat kohtuullisen hyvin, jos ei hyvinkin kunnossa.  C-luokan standardi on yksilöity standardi tietylle konetyypille ja näin helppo noudattaa.  Haaste tulee sitten käytännön tilanteissa, kun esim robotti laitetaan työskentelemään CNC-sorvin kanssa ja kokonaisuudesta tulee koneyhdistelmä (EN ISO 11161).

Toimenpide koneiden kohdalla on sama, mitä meidän kuvan 1 mukaisessa tapauksessa, mutta jos kone ei olekaan ihan ”pikkunätti”, saattaa kuvan 1 kohdasta 3 tulla rivejä enemmän kuin 5..🙂

 

Kertaus, muutamia tärppejä:

👉 Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoittaa, mitä direktiivejä/asetuksia ja standardeja valmistaja on noudattanut tuotteen valmistuksessaja. Näin tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen.  Vanhentuneita/kumottuja standardeja ei kielletä, mutta kysyisin kyllä minkä takia valmistaja käyttää näitä osoittamaan koneen olevan ajankohdan vaatimusten mukainen!

👉 Direktiivit ja standardit täytyy luetella, ja tilaajan kannalta on hyvä tarkistaa, että erityisesti tilaajalle ”räätälöityjen” koneiden kohdalla luettelo on järkevä koneeseen nähden.  Jos et ole osallistunut koneen turvallistamisprosessiin (katso kuva 2 alla), on sinun aika haasteellista tietää mitä asioita turvallistamisessa huomioitu.  Luotat 100% toimittajaan.  Visuaalinen tarkastus ja vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat näitä ensisijaisia tarkastuksia ja toinen näistä on valmistajan tuloste.

👉 Ajattele koneessa olevia/käytettäviä energioita (esim sähkö, hydrauliikka, pneumatiikka, liikkuvat koneenosat), ne aikaansaavat liikettä! Mitä energiasta erottamisen suhteen pitäisi olla?  Mitä standardeja tulisi soveltaa? Näin pääset standardien jäljille jos se muuten on hankalaa. Ovatko standardit vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa?

👉 CE-merkitty käytössä oleva kone ja modernisointi.  Vaatimuksenmukaisuusolettama on hyvä lähtökohta säilyttää koneen vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE-merkin voimassaolo.  Tietenkin täytyy aina katsoa kokonaisuutta, mutta jos modernisoitavat koneenosat/kokonaisuus täyttävät Vaatimuksenmukaisuusolettaman, eli valmistuksessa huomioitu ja noudatettu sovellettavien direktiivien ja standardien vaatimuksia, ollaan hyvällä polulla modernisoitavan kokonaisuuden CE-merkin voimassapysymisellä.  Muista, kun tuote on valmistettu harmonisoitujen standardien mukaan, voimassa on vaatimuksenmukaisuusolettama, mutta päivitä aina riskienarviointi ensin.

👉 Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei tee koneesta turvallista, tehnyt turvallistamistoimenpiteet tekevät👆

 

 

Osittain valmis kone 2006/42/EY II 1B

Kuva 2, Koneen turvallistamisprosessi, ole siinä mukana!!

Turvallinen kone -Nolla tapaturmaa👆

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina myös uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä, niin tilaajalle kuin toimittajalle, alkaen riskien arvioinnista.  Suunnittelemme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, dokumentoimme/toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Meidän #Step2Safety™ menetelmän avulla opit itse huomioimaan ja huolehtimaan koneidesi turvallisuusasioista, askel kerrallaan ja olemme taustatukenasi tässä matkassa.

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #blueplanoy #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus