Turva-aita elementit

Eri valmistajien turva-aita elementit on kaikilla yksi ja sama tarkoitus: Estää pääsy vaarakohteeseen tai poistaa vaarallisien partikkeleiden/nesteiden aiheuttama vaara.

Turva-aita elementejä löytyy eri leveydelle ja korkeudelle, erilaisilla lattiaraoilla.
Tärkein standardi turva-aidoille on ISO 14120 -Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet. Tässä standardissa ISO 14120 määritellään mekaanisien suojien ”laatuvaatimuksia” ja testausmenetelmä.
Turva-aita elementit, Turva-aitajärjestelmää ja mekaanista suojausta suunniteltaessa tulee huomioida ja tuntea seuraavien standardien vaatimukset turvallisuuteen:
ISO 12100 Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
ISO 14120 Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet
ISO 14119 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
ISO 10218-2 Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottijärjestelmät ja niiden yhdistelmät
ISO 13857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille

Näytetään ainoa tulos