Turva-aita ja CE-merkintä: Euroopan komission alaisen konetyöryhmän ohje

Hinta tarjouspyynnöllä

Turva-aidat ovat yksi turvakomponenttien työkalupakissa oleva elementti, joka täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset vaatimustenmukaisten ja turvallisten koneiden tarjoamiseksi markkinoilla. Tämän asiakirjan tarkoituksena on näin ollen antaa turva-aitoja koskevia ohjeita niiden luokittelemiseksi konedirektiivissä 2006/42/EY tarkoitetuiksi turvakomponenteiksi. Asiakirjassa keskitytään olosuhteisiin, joissa turva-aidan (kuva 1) voidaan katsoa olevan itsenäisesti tuotu markkinoille. Tässä asiakirjassa tarkastellaan ja selvennetään kolmea turva-aitojen markkinoille saattamista koskevaa skenaariota.

On korostettava, että kysymys siitä, millä edellytyksillä turva-aitoja voidaan pitää itsenäisesti markkinoille saatettuina, ei muuta konedirektiivin periaatetta, jonka mukaan kaikkien koneiden mukana on toimitettava kaikki suojalaitteet, kun ne saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Lisäksi koneenvalmistajan vastuulla on aina saattaa markkinoille ainoastaan kone, joka on yhdenmukainen ja joka täyttää konedirektiivin 2006/42/EY asiaa koskevat vaatimukset ja toimittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän koneeseen.

BluePlan on erikoitunut uusien koneiden suojauksiin sekä käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Suunnittelemme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Tapauskohtaisesti suojat CE-merkitään tai annamme toteutuksesta vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina turvallisuuden tasosta.

Valitse tuote tarjouskoriin ja tilaa alkuperäinen ilmainen opas.

Varastossa