Standardit erinomainen apu koneturvallisuudessa

Koneturvallisuutta käsiteleviä standardeja on paljon ja standardeja Suomessa myy/julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. lyhyesti SFS. SFS päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, vahvistaminen, julkaiseminen, myynti ja tiedottaminen ja jäseninä liitossa on elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio.

Koneturvallisuutta käsittelevä pääluokka on 13.110 Koneturvallisuus ja tämän pääluokan kansallista standardisointikomiteaa vetää Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry (METSTA ry) .

Tämä luokka sisältää koneturvallisuuden A-tyypin standardit ja pääosan koneturvallisuuden B-tyypin standardeista.

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa C-tyypin koneiden/-laitteiden koneturvallisuudesta.  C-tyypin standardeissa on myös ko laitteen turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotka tulee ensisijaisesti huomioida C-tyypin laitetta valmistettaessa.  Nämä ohjeet löytyvät vain C-tyypin standardeista.  Tässä linkki METSTA ry;n teemasivuille, jossa selvennetään Standardien hierarkiaa.

Standardit ovat erinomainen apu koneturvallisuudessa, sillä niiden laadinnassa on huomioitu komiteoiden laajaa poikkitieteellistä näkemystä.

Tässä SFS:n julkaisema lista A- ja B-tyypin koneturvallisuus standardeista, helpottamaan oikean standardin löytämistä, LINKKI SFS:n julkaisemaan dokumenttiin.

Alla olevaan listaan on poimittu koneturvallisuusstandardeista, joita sovellamme päivittäin, kun määritellään uusien tai parannetaan vanhojen koneiden koneturvaratkaisuja.  Kaikki tieto on tärkeää, mutta jos priorisoi, niin lihavoidusta kannattaa aloittaa.

Huomioitava on, että ko standardit eivät ota kantaa esimerkiksi sähköisten laitteiden kytkennässä huomioitavia seikkoja esim taajuusmuuttajat/EMC ja näiden laitteiden osalta standardointikomiteana toimii Suomen Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys  ry (SESKO).

 

SFS-EN 349 + A1 Vähimmäisetäisyydet kehon osien puristumisvaaran välttämiseksi

SFS-EN 574 + A1 Kaksinkäsinhallintalaitteet. Toiminnalliset näkökohdat.

SFS-EN 1037 + A1 Odottamattoman käynnistymisen estäminen. Katso myös SFS-EN 61310

SFS-EN 61310-X Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen. Sarja 61310 käsittää kolme (3) osaa.  Katso myös SFS-EN 1037

SFS-EN ISO 13849-x ja SFS-EN 62061 Turvallisuuteen liittyvien sähköisten, elektronisten ja ohjelmoitavien elektronisten ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus.  Joka koneessa on koneen toimintaan kytkettyjä suojalaitteita. Näissä standardeissa käsitellään PL, SIL yms laskelmat, yhteisvikaantumista jne

SFS-EN ISO 4413 Hydraulinen tehonsiirto

SFS-EN ISO 4414 Pneumaattinen tehonsiirto

SFS-EN ISO 11161 + A1 Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät.

SFS-EN ISO 12100 Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen

Riskien arviointi ja luokitus

SFS-EN ISO 13850  Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet

SFS-EN ISO 13855 Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet

SFS-EN ISO 13857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille.

SFS-EN ISO 14119 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta.

SFS-ISO/TR 14121-2 Riskin arviointi. Osa 2: Käytännön opastusta ja esimerkkejä menetelmistä

SFS-EN ISO 14122-x Pääsytien valinta ja yleiset vaatimukset. Kulkutiet, tikkaat, portaat, suojakaiteet. Standardi SFS-EN ISO 14122-x käsittää neljä erillistä standardia.

SFS-EN ISO 14120 Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet

SFS-EN 60204-1 Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset

SFS-EN 60529 + A1 Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

 

Ergonomia, Melu, Tärinä ovat myös tärkeitä ja lista näiden aihealueiden standardeista löytyy edellä olevasta linkistä, mutta kun ylläolevassa listassa esitetyt asiat ovat kunnossa ja oikein toteutettu, ollaan suojauduttu välittömän vaaraa ja loukkaantumista aiheuttavilta tekijöiltä.

 

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

BluePlan Oy:llä on pitkä kokemus erilaisien koneiden ja laitteiden suojauksista sekä ohjauksista. Mottomme onkin ”Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista”, jolloin asiat käsitellään kaikilta osa-alueilta ja kokonaisuuden saa yhdeltä toimittajalta.