Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon

Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon. Koneiden turvallisuusjohtaminen.

Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon

Kun katsoo otsikon kuvaa, alkaa koneiden riskienhallinta hahmottumaan.  Tässä on horisontaalisia elementtejä ja myös jokaisen toimijan vertikaaliset elementit.  KESKIÖSSÄ ON TÄRKEIN -TURVALLINEN KONE, NOLLA TAPATURMAA.

Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon koneiden turvallisuusjohtamisessa.  Koneiden turvallisuusjohtamisesta puhutaan, kun alamme johtamaan työympäristössä olevien ja tulevien koneiden turvallisuutta hankintaneuvotteluista alkaen ja teemme tätä turvallisuusjohtamista aina koneen käytöstä poistoon asti.  Termi käytöstä poisto voi tarkoittaa koneen romuttamista tai myymistä kolmannelle osapuolelle.  Kun katsoo otsikon kuvaa, alkaa koneiden riskienhallinta hahmottumaan.  Se koostuu kolmesta peruselementistä 1. konetoimittaja/-valmistaja, 2. Työnantaja/koneen hyödyntäjä ja 3. Työnantajan omat- ja ulkopuoliset toimija.  Joaisella näistä toimijoista on omanlaiset organisaatiot ja työntekijänsä, joiden avulla ja kanssa ylläpidetään koneen turvallisuutta.  Tässä on horisontaalisia elementtejä ja myös jokaisen toimijan vertikaaliset elementit.  KESKIÖSSÄ ON TÄRKEIN -TURVALLINEN KONE, NOLLA TAPATURMAA.

 

Olemme menneet vuosikymmenet vanhan kaavan mukaisesti.

Koneen turvallisuusjohtaminen

Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon, koska se on rakennettu kaikille heille, ketkä tekevät ja osallistuvat koneiden riskienhallintaan. Koneiden turvallisuusjohtaminen kuuluu yrityksen laadun ja vastuullisuuden alaisuuteen, joka on ollut tiedostamaton käsite näihin päiviin asti.  Työturvallisuutta johdetaan, koneet tiedostetaan, mutta sitten tuskaillaan koneiden kohdalla, vaikkakin siihen on ollut olemassa hyvinkin suoraviivaiset ja ohjeistetut tavat asetuksien ja standardien kautta.  Asia on ollut meidän edessämme, mutta kukaan ei ole pysähtynyt miettimään prosessia ja lähtenyt kehittämään tähän työvälinettä.  Olemme menneet vuosikymmenet vanhan kaavan mukaisesti.

Koronan pysäytettyä ”liikkeen”, sai tämä aikaan monien asioiden uudelleen ajattelua.  Samaan aikaan eteni myös uuden koneasetus 2023/1230/EU valmistelu, joka julkaistiin kesäkuun lopulla 2023.  Koneasetus 2023/1230/EU mahdollistaa monia uudenlaisia toimintatapoja ja palveluita, DIGITAALISESTI ja KUSTANNUSTEHOKKAASTI.  Pystymme tuomaan koneiden riskienhallintaan osallistuvat yhden ja saman tiedon äärelle, ottamaan ja saamaan sen parhaimman asiantuntijan käyttöömme, jotta –Nolla tapaturmaa koneiden kohdalla tulee varmistettua.

 

Nämä kaikki uudistukset ovat nyt meidän käytettävissä.

Step2Safety integroi tärkeimmän tiedon

Kun olen esitellyt uutta ”työvälinettä” tai rakennetaan konetoimittajan koneen teknistä tiedostoa, sekä koneen riskienarviointia, yleisiä lauseita ovat ”Saat asian näyttämään helpolta”, ”Tämä on hyvä, kun on mallinnetut tavat ja neuvoo miten tehdä”, ”Voinko tuoda tänne kaikki koneen turvallisuuteen liittyvät tiedot?”  Jotain poimittuna.

 

Turvallisuuteen liittyvä tieto on heidän käytettävissä, jolle lupa tietoon annetaan.

 

Koneen turvallisuus on rakennettu tekniikalla ja teknologialla, myös sen käytössä olevan yli 30v vanhan koneen.  ”Tässä on se ydin juttu, joka täytyy ymmärtää: koneenrakentajan turvallisuustieto, työnantajan työturvallisuuden johtaminen, muut koneiden turvallisuuspalvelut.  Koneasetuksen (vanha ja uusi) ja turvallisuuden standardien mukaisesti tehtynä, tieto yhdessä paikassa, myös ohjeet ja neuvot.  Tekijöille tekemiseen tarvittava tieto ja johtamiselle heidän tietonsa.  Näin jokainen pystyy tekemään omat päätökset ja asioita saadaan eteenpäin.  Tämä ei Excelillä tai Wordillä onnistu.  Tarvitaan laadukas ja tehokas nykyaikainen järjestelmä, jolloin turvallisuuteen liittyvä tieto on heidän käytettävissä, jolle lupa tietoon annetaan.” 

Kiinnostuitko?  Käy katsomassa https://www.step2safety.fi ja varaa esittely tai ota yhteyttä myyntiimme.

Jari Saarola, Certified Machinery Safety Expert

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy