Tarvitseeko kone uuden CE-merkinnän modernisoinnin tai muutoksen yhteydessä?

Sinun pitää tarkistaa aiheuttaako muutos uusia vaaroja tai olemassa olevat vaarat kasvavat.

Vastasit seuraavanlaisesti:

Uusi vaara tai vaaroja:  KYLLÄ

Ovatko nykyiset turvallisuustoimenpiteet riittävät :  EI

Onko suoja-aidat riittävät:  EI

Saadaanko turvallisuus liikkuvilla suojilla : EI

Saadaanko turvallinen tila syntymään käyttämällä yksinkertaisia suojia:  KYLLÄ

Näin kone Ei tarvitse uutta CE-merkintää ja sen vaatimia toimenpiteitä!

Koneiden CE-merkintä
vaatimustenmukaisuus

MUTTA: Tee koneesta turvallinen! Turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden on oltava vaaran vähentämistä. Kuitenkaan ei vaadita vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.