Tarvitseeko kone uuden CE-merkinnän modernisoinnin tai muutoksen yhteydessä?

Sinun pitää tarkistaa aiheuttaako muutos uusia vaaroja tai olemassa olevat vaarat kasvavat.

Vastasit seuraavanlaisesti:

Uusi vaara tai vaaroja:  KYLLÄ

Ovatko nykyiset turvallisuustoimenpiteet riittävät :  EI

Onko suoja-aidat riittävät:  EI

Saadaanko turvallisuus liikkuvilla suojilla : EI

Saadaanko turvallinen tila syntymään käyttämällä yksinkertaisia suojia:  EI

Kone on muuttunut merkittävästi! Ja tätä voidaan verrata laitteen tuomista uudelleen markkinoille.

Koneiden CE-merkintä
Failed1

Täydellinen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on suoritettava ajankohdan Konedirektiivin mukaisesti.

Kun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on tehty, on koneesta laadittava uusi CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus.