Tarvitseeko kone uuden CE-merkinnän modernisoinnin tai muutoksen yhteydessä?

Tämä kysymyssarja on tehty Asiakkailta tulleiden kysymyksien ja keskusteluiden innoittamana, joihin västämättä ajaudutaan vanhojen koneiden turvallisuuskysymyksissä ja erityisesti kun käytössäolevien koneiden suorituskykyä/toimintaa parannetaan.

Asia ei ole ollenkaan yksiselitteinen CE-merkinnän osalta, mutta asiakkaiden tietoisuus vaarojen ja riskien tunnistamiseksi työympäristössä on lisääntynyt koko ajan.  Varojen ja riskien poistamiseenkin panostetaan koko ajan enemmän, joka on mielestämme tärkein asia.

Seuraavaksi tärkeimpänä näemme, että päätetyt turvallistamistoimenpiteet tulee tehtyä oikein/oikeaoppisesti, sillä sähköisen turvalaitteen lisäys sarjaan ohjauskytkimen kanssa ei välttämättä sitä ole, mutta varmasti helppo toteuttaa.

Koneturvallisuudessa Vastuut ja Velvollisuudet jakaantuvat seuraavasti:

  • Työnantajien velvollisuutena on pitää koneet ja työvälineet turvallisina koko niiden käyttöiän ajan.
  • Valmistajien ja Palveluntuottajien on oltava tietoisia koneturvallisuudesta, sen riskien arvioinnista sekä uusista standardeista, jotka heijastavat valmistushetkellä vaadittavaa tekniikan tasoa.

Koneiden modernisoinnin kohdalla tullaan västämättä kohtaamaan kysymys, Vanha teknologia vastaan Uusi teknologia.  Näissä kysymyksissä oikean ja kustannustehokkaan ratkaisun löytämiseksi auttaa riittävän pitkä ja laaja-alainen käytännön kokemus koneturvallisuusprojekteista, yhdistettynä jatkuvaan koneturvallisuusopiskeluun.

Kysymyssarja on suunnattu loppukäyttäjille helpottamaan arvioimaan suunniteltujen muutosten vaikutusta suhteessa CE-merkintään.  Kysymyssarja voi myös pitää ohjeena koneen/laitteen suojausratkaisujen mietittäessä, eli missä järjestyksessä ratkaisuja kannattaa etsiä.  Lopullisen päätöksen vanhojen koneiden suojausratkaisujen osalta tekee työnantaja.  Jos olet vähänkin epävarma tilanteesta, ota yhteyttä ammattilaiseen.

BluePlan Oy

Y-tunnus: 2784683-1
Osoite: Elotie 8, 15860 Hollola Finland
Puhelin: +358 (0)40 840 3748
Sähköposti:

Tietosuojaseloste

Vastuuvapauslauseke

Turvallista osaamista

Sivukartta