Turva-aita, koneturva-aidan suunnittelun periaatteita

Turva-aita, koneturva-aidan suunnittelun periaatteita

Aikaisemmin pohdiskelin koneturvallisuutta laiteturvallisuuden kannalta ja sitä, että kone tai laite suunniteltaisiin niin sanotusti tuoteturvalliseksi, jolloin se ei itse aiheuta vaaraa toimiessaan. Kun tai jos laite on suunniteltu tällaisella periaatteella, voidaanko olettaa, että turvallisuuden kannalta olennaiset asiat ovat tehty? Valitettavasti EI, näin ei voida olettaa sillä jäljellä saattaa olla vielä riskejä, jotka aiheutuvat esim koneen tai laitteen liikuttelemasta esineestä tai vaikka itse kone/laite on tuoteturvallinen, onko se enää turvallinen, jos sitä ohjaava ohjausjärjestelmä vikaantuu?   Ohjausjärjestelmän vikaantumisista julkaisen piakkoin oman julkaisun blogissamme, joten kannattaa pitää sitä silmällä.

Koneturva-aitoja tarvitaan hyvin useassa tapauksessa, jotta koneen vaaralliset osat tai toiminnot saadaan suojattua ja estetään pääsy vaaralliselle alueelle.

Seuraavat perusasiat kannattaa muistaa aitoja suunnitellessa:

  • Huomioi koneen käytettävyys. Käytettävyydellä tarkoitan operaattorien toimintaa/pääsyä koneelle, näkyvyyttä tarpeellisille alueille tai kohteisiin.
  • Huomioi käytettävyys myös huoltohenkilöiden kannalta. Huoltohenkilöksi luokitellaan itse koneen huoltoa tekevät henkilöt tai ympäristön siisteydestä huolta pitävät henkilöt. Tämän suhteen standardissa on tullut tarkennus, joka koskee aitaelementin kiinnitysruuvien kiinnipysymistä aitaelementissä, kun elementti irrotetaan.  Hyvin harvoin tehtävissä irrotuksissa tätä ei vaadita, mutta suunniteltujen huoltokohteiden kohdalle asia on huomioitava.
  • Aidan etäisyys vaaraa aiheuttavasta kohteesta. Tässä kohtaa muista liikenopeudet ja myös mahdolliset sinkoutumiset ja/tai säteily.
  • Koneturva-aidasta kuhuttaessa mielletään se yleensä ns ”verkkoaidaksi”. Koneturva-aita voi sisältää myös ”umpinaisia” elementtejä tai osia, jotka suojaavat erilaisilta roiskeilta ja/tai säteilyltä. Esimerkiksi robottihitsaussoluissa voidaan käyttää tummennettuja polykarbonaattilevyjä valokaaren haitallisen vaikutuksen takia. Tällainen ratkaisu voisi tulla kyseeseen, vaikka vierailijoiden kulkureitin vieressä olevaan hitsaussoluun.
  • Estä pääsy vaara-alueelle koneen käydessä, tapahtuu tämä sitten mitä kautta tahansa (ylhäältä, alhaalta, sivuilta). Muista turvaetäisyydet!
  • Varusta kulkuaukot koneen toimintaan kytketyillä suojalaitteilla ja tee näistä käyttäjäystävällisiä.
  • Muista, että kuljettimia ja tuotantoa varten tehdyt aukot eivät ole henkilökunnalle tarkoitettuja kulkuaukkoja tai reittejä. Tee turvatoteutus siten, että ihmisen on mahdotonta onnistua pääsemään vaaralliselle alueelle tällaisesta turva-aidan aukosta.
  • Dokumentoi oma suunnitelmasi ja toteutuksesi. Minkä takia päädyit kyseiseen ratkaisuun, mitä riskejä/vaaroja havaittu ja toimintaan kytkettyjen suojien kannalta (ohjausjärjestelmän), vaadittava PL tai SIL taso, joka pitää täyttyä.

 

Tässä oli lyhyt muistilista itse tärkeänä pitämistäni asioista, mitkä pitää huomioida. Tämän lisäksi pitää huomioida pieniä, mutta tärkeitä yksityiskohtia ja ennen kaikkiaan varmistua siitä, että toteutus täyttää vaaditun turvallisuustason. Itse toimin niin, että tarkastutan kollegalla tehdyn suunnitelman ja laskelmat, jotta rutiinivirheet huomataan.

Itse käytän turva-aitana (tai tarkennetaan vielä koneturva-aitana) eri valmistajan tuotteita/järjestelmiä. Näistä Suomessa kenties tunnetuimpia ovat AxelentArionGarantelTroax . Eroja on jonkin verran hinnassa, järjestelmän kasaustavassa joka vaikuttaa asennukseen.

Jos mielessäsi on uuden koneen turva-aitaratkaisu tai olet päättänyt parantaa olemassa olevan koneen turvallisuutta, käänny luottamuksella puoleemme ja katsotaan yhdessä kustannustehokas ratkaisu kohteeseesi, turvallisuudesta tinkimättä. Soita tai jätä yhteydenottopyyntö täältä.

Käytännöllinen turvallisuus lisää turvallisuutta entisestään!

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus