Turva-aitojen käyntiovien valvonta

Turva-aita on konesuojauksen peruskomponentti, jonka asennuksessa tulee ottaa huomioon koneturvallisuuden peruskysymys, etäisyys vaaran kohteeseen. Turva-aidan vähimmäiskorkeudeksi on määritelty 1m, jonka korkuinen suoja katsotaan rajoittavan kehon liikettä riittävästi.  Mainittakoon tässä yhteydessä myös rakennuksilla ja työmailla käytettävät Suojakaiteet, joiden korkeus on yleensä 1,1m.

Molemmissa näissä tuotteissa on käynti- ja/tai kulkuovia, joiden kautta suoritetaan huoltotehtäviä. BluePlan:llä on kokemusta ja tuotteita näiden kulkuaukkojen suojausten toteutukseen.  Rakennustyömaille mekaaninen turvaportti pallettien/kuormalavojen nostoon suojakaiteen läpi ja turva-aitoihin valvottuja käynti-/kulkuovia.

Jatkossa keskitytään turva-aitojen käynti- ja kulkuoviin.

Turva-aidoissa on poikkeuksetta käynti tai kulkuovia.

Poikkeuksetta oviin asennetaan myös koneen toimintaan kytketty sähköinen turvakomponentti, valvomaan oven kiinni oloa. Tämän turvakomponentin valinta kannattaa jättää ammattilaiselle, sillä käytännössä tämä turvakomponentti ratkaisee täyttääkö kokonaisuus suojaukselta vaadittavan turvallisuusluokan, eli itse vaarallinen kone tai laite on turvallisessa tilassa vaara-alueelle mentäessä, jolloin vaaraa aiheuttava energia katkaistu.  Tässä kohtaa pieni muistutus minkälaista energia voi laitteissa olla: sähkö, ilma yleisesti yli- tai alipaine muodossa, neste esim hydrauliikka, paino/massa on kyse sitten maan vetovoiman vaikutus tai ns ”huomamassa”.  Oveen kytkettävä turvakomponentin valinnassa tulee ottaa vähintään edellä mainitut asiat huomioon, lukolla on siis ratkaiseva merkitys kokonaisuudessa.

Tämän lisäksi kohteen vaaran suuruus luokitellaan, jolloin päästään käsiksi turvakomponentilta vaadittavaan PL-luokkaan, josta päästään sitten siihen, että kuinka turvakomponentti pitää kytkeä koneen/laitteen ohjausjärjestelmään (koneen toimintaan kytketty turvakomponentti).  Koko ketjun pitää täyttää vaadittava suojausluokka, jotta toteutus on turvallinen.  Tässä kohtaa nostaisin esille minulle erittäin tärkeän aiheen, eli koneen tai laitteen käytettävyyden säilyminen tai jopa parantuminen, vaikka turvallisuutta lisääviä ratkaisuja tehdään.  Jos turvaratkaisut hankaloittavat koneen tai laitteen käytettävyyttä, ratkaisu ei ole oikea ja saattaa johtaa turvalaitteiden omatoimisiin ohituksiin/poistoihin.  Tällainen tilanne saattaa johtaa jopa turvallisuustason huononemiseen alkuperäisestä ratkaisusta, joka ei ole hyväksyttävää.

BluePlan Oy:llä on yli 30v kokemus erilaisien koneiden ja laitteiden suojauksista sekä ohjauksista. Tämän lisäksi meillä on kansainvälinen CMSE (Certified Machinery Expert) sertifikaatti koneturvallisuudesta.  Yhdessä asiakkaan näkemyksen kanssa saamme aikaan toimivia suojausratkaisuja, joista annamme kirjallisen tarkastustodistuksen täydentämään ja osoittamaan työnantajan vastuullista toimintaa työympäristön turvallisuudesta huolehtimisesta.

 

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus