Johdatus koneiden turvallisuuteen: Turva-alue

Turva-alue on turvalaitteiden suojaama tila, tosin pitää muistaa, että turva-alueella saattaa nimestä huolimatta olla riskejä ja vaaran paikkoja.

Artikkelisarja tässä jatko-osassa puhumme turva-alueista. Näiden artikkeleiden tavoite on saada koneiden turvallisuuden kanssa tekevät henkilöt ymmärtämään: miten ja kuinka koneiden turvallisuutta tehdään, miten ja kuinka koneiden turvallisuutta ylläpidetään, mitä koneiden turvallisuusasioiden dokumentoinnissa tulee huomioida, mitä hyötyä systemaattisista toimintatavoista on työnantajalle ja kone-/laitetoimittajille. Koskee myös käytössä olevia koneita.

Uudessa- tai käytössä olevassa koneeseen on määritelty turva-alue tai -alueita. Turva-alue on turvalaitteiden suojaama tila ja pitää muistaa, että turva-alueella saattaa, nimestä huolimatta, olla riskejä ja vaaran paikkoja. Varsinkin vanhempien käytössä olevien koneiden kohdalla turva-alueiden ja jäännösriskien merkinnöissä on paljonkin toivomisen varaa, uusissa koneissa asiat on paremmin hoidettu. Otsikon kuvasta löydämme 4 eri turva-aluetta ja alueita ympäröi 1,4m tai 2m turva-aita.

Turva-alue ja Hätäpysäytys

Edellisessä artikkelissa käsittelimme Hätäpysäytystä ja artikkelin otsikon kuvassa on esitetty esimerkkinä käytetyn levyvaraston Hätäseis-alue, joka kattaa koko levyvarastohallin. Muistetaan myös, että Hätäpysäytys pysäyttää liikkeet ja Hätäseis erottaan tämän lisäksi energiat (EN ISO 13850). Turva-alueet ovat Hätäpysäytys alueen sisällä.

Turva-alue ja Hätäpysäytys/Hätäpysäytysalue eivät ole sama asia. Älä sotke niitä keskenään!!

Turva-alue suunnittelulla ja -toteutuksella pienennetään ja poistetaan riskiä, jota hätäpysäytys tai hätäseis ei tee.

Otsikon kuvan läpikäynti, turva-alue

Oikeanpuoleisessa kuvasta löydämme seuraavat turva-alueet: 1.1, 1.2 ja 2.1, 2.2. Kuvasta voidaan myös nähdä, että turva-alueilta ei ole kulkua toiselle turva-alueelle. Tällaista monien turva-alueiden mahdollistavaa läpi kulkemista tulisi välttää ja turva-alueet tulisikin suunnitella yksinkertaisiksi, ISO EN 12100 kohta 6.2, kolme askelta, Askel 1: Luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet. Tätä ensimmäisen askeleen kehotusta tulee soveltaa kaikkialle, on kyseessä sitten mekaniikka, hydrauliikka, pneumatiikka, sähkö, automaation jne..

Kun Levyvarasto 1 on jaettu kahteen turva-alueeseen (1.1 ja 1.2), lisää tämä joustavuutta tuotantoon. Jos turva-alueella 1.1 suoritetaan huoltotoimenpiteitä, voi turva-alue 1.2 olla tuotantokäytössä, turvallisuuden siitä kärsimättä. Tässä kyseisessä tapauksessa turva-alueiden 1.1 ja 1.2 välissä on 1,4m korkea turva-aita. Tämä turva-alueiden välissä oleva kiinteä yhtenäinen turva-aita erottaa alueet toisistaan. Riskianalyysiä tehdessä on tiedostettu, että 1,4m korkean aidan yli on mahdollista kiivetä (kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö, mekaanista turva-aitaa hyväksikäyttäen). Tämän takia turva-aidan päälle on asennettu turvavalosäde (turvalaite), joka havaitsee mahdolliset väärinkäyttöyritykset.

Nämä kaikki on dokumentoitu tekniseen tiedostoon: olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä riskianalyysiin.

Mikä on turvalaite?

Tämän artikkelin alussa totesimme, että ”Turva-alue on turvalaitteiden suojaama tila, tosin pitää muistaa, että turva-alueella saattaa nimestä huolimatta olla riskejä ja vaaran paikkoja”. Esimerkkinä turvalaitteesta on viereisen kuvan kaksinkäsinhallintalaite (EN ISO 13851). Turvalaite voi olla myös aktiivinen valosähköinen turvalaite, mekaaninen este tai -pysäytin laite, fyysinen este, joka pienentää todennäköisyyttä vaara-alueelle pääsystä.

Kaksinkäsinhallinta turvalaite

Kaikki nämä ja tämän kaltaiset asiat tulee dokumentoida olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sekä riskianalyysiin, jotka ovat osa koneen turvallisuus dokumentointia. Tämä helpottaa koneen elinkaaren aikaisen turvallisuuden ylläpitoa ja säästää kustannuksia. Eritoten olemme varmoja, että kone on turvallinen koko koneen elinkaaren ajan, esim 30v.

Turvalaitteena kaksinkäsinhallintalaite suojaa konetta käynnistävää henkilöä ja eritoten hänen käsiä, eli käyttäjälle turva-alue muodostuu tätä kautta. Huomioitava on muut työympäristössä olevat, että he eivät joudu vaaralle alttiiksi ja esim. sallintalaitteen sijoituksessa tulee huomioida turvallisuusasioiden lisäksi ergonomiset asiat suorittaa työtehtävää (toistuvat liikkeet). Ergonomia on yksi koneasetuksen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuksien kohta, 1.1.6.

Turva-alueet tulee dokumentoida ja merkitä selvästi!

Koneen turvallisuusdokumentaatio on ylläpidettävä dokumentaatio, siinä kuin mikä tahansa koneen dokumentaatio. Eritoten riskien arviointi.

Itse turva-alueen ”kyltti” ei toteuta ja tee turvallisuutta. Turva-alueen sisällä olevat laitteet tulee asettaa turvalliseen tilaan ja tämä tehdään energiasta erottamalla, käsin asetettavalla lukinnalla tai vastaavilla menetelmillä. Nämä ovat turvatoimintoja. On jopa arveluttavaa, jos käytössä olevan koneen kohdalla ollaan vain kiinnostuneita Turva-alueen kyltistä, sillä Turva-alueen kyltti ei poista tai pienennä riskiä, korkeintaa lisää mahdollisuutta välttää vahinko. Turva-alueen kyltti on koneturvallisuudessa turvallistamistoimenpiteenä toiseksi viimeisellä rivillä, ennen henkilökohtaisia suojaimia.

Turva-alueen kuvaus ei poista tai pienennä riskiä, korkeintaa parantaa mahdollisuutta välttää vahinko.

Turva-alueella on turvalaitteita, joihin usein henkilö vaikutta tai henkilö havaitaan. Liikkuvat kone-elimet pysäytetään tai lukitaan turvalliseen tilaan turvatoiminnon kautta. Kyse on toiminnallisesta turvallisuudesta, joka on koneenrakennusta ja tekniikkaa 👉 koneturvallisuutta!! Kiinnostuneet käykää lukemassa Toiminnallinen turvallisuus artikkeli täältä.

Dokumentoi mistä sinun koneesi turvallisuus koostuu ja miten se on toteutettu. Tätä koneasetus velvoittaa ja koneasetuksessa, sekä koneturvallisuus standardeissa on tähän ohjeita. Oikeastaan koneasetuksessa on aina kerrottu, miten koneen turvallisuus tulee tehdä ja dokumentoida. Tätä vaan ei ole sisäistetty. Koneen turvallisuusdokumentaatio, eritoten riskien arviointi, on hyvä apu turvallisuuskierroksien riskienkartoituksessa ja käytössä olevan koneen modernisoinneissa.

Koneen omistaja ja ostaja, laita koneen hankinnan sopimuspapereihin, että riskienarviointi kuuluu koneen toimitettaviin dokumentteihin. Se on tärkeä elinkaaridokumentti.

Lopuksi

Ja viimeisenä muistutukseksi, erityisesti käytössä olevien koneiden turvallisuudessa:

  1. Kun käyttäjä menee turva-alueelle, tulee tämä olla turvallista ja jos tämä sisältää jäännösriskejä, tulee ne dokumentoida, sekä niistä tulee olla asianmukainen tiedotus ja toimintatavoista perehdytys.
  2. Jos ja kun turva-alue on laaja, sekä sisältää useita moottoreita ja liikkeitä tekeviä toimilaitteita, tulee kaikkien turva-alueen sisäpuolella olevien laiteiden olla turvallisessa tilassa (usein energiasta erotettuna, kun kyse käytössä oleva kone).

Tässä kohtaa varoituksen sana käytössä olevien koneiden kohdalla. Kun turvallisuuskierroksella määrittelet lisäsuojausta toimintaan kytkettävien komponenttien avulla (mekaaniset turvarajat, valosähköiset turvakomponentit yms), ota huomioon, miten tämä komponenttivalinta ja turvatoiminto on tehtävissä käytössä olevan koneen ohjaukseen, jotta toteutus täyttää ajankohdan turvallisuusvaatimukset!

On tapauksia, jossa koko koneen ohjaus on jouduttu uusimaan tietynlaisen valinnan takia, kun turvallinen lopputulos olisi saatu aikaiseksi ilman, että joudutaan uusimaan koko ohjausjärjestelmä. Tekninen turvakomponentti vaatii aina lisätekniikkaa ympärilleen.

 Seuraavassa sarjan julkaisussa jatkamme käsittelemään kuvan kertomaa. Ole kuulolla ja laita connect (more->connect)/Follow, jos koet asian hyödylliseksi ..

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina myös uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä, niin tilaajalle kuin laitetoimittajalle, alkaen riskinarvioinnista.

Meidän #Step2Safety™ menetelmän avulla opit itse huomioimaan ja huolehtimaan koneidesi turvallisuusasioista, askel kerrallaan ja olemme taustatukenasi tässä matkassa. Soita myös, jos kaipaat apua koneiden CE-merkintään.

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

#koneturvamies #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka #cobot #blueplanoy

Kirjoita kommentti