Työnhakijoita koskeva tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

BluePlan Oy 2784683-1

  • Postiosoite Elotie 8 15860 Hollola
  • Puhelin 040 840 3748
  • Verkkopalvelu: www.blueplan.fi
  • Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Jari Saarola, puh. 040 840 3748

Rekisterin nimi
BluePlan Oy rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

  • Henkilötietoja kerätään rekrytointiprosessin tarpeisiin.
  • Rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään 2 vuotta hakemuksen jättämisestä. Avoimen hakemuksen tiedot säilytetään 12 kuukautta.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet, haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on työnhakija itse. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta muille rekisterinpitäjille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään yrityksen tietojärjestelmässä, jonka käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle Jari Saarolalle ().

 

 

BluePlan Oy

Y-tunnus: 2784683-1
Osoite: Elotie 8, 15860 Hollola Finland
Puhelin: +358 (0)40 840 3748
Sähköposti:

Tietosuojaseloste

Vastuuvapauslauseke

Turvallista osaamista

Sivukartta