Uusi Teollisuuden robotiikka kirja on julkaistu

Uusi Teollisuuden robotiikka kirja on julkaistu!

Robotiikka tulee lisääntymään keskuudessamme voimakkaasti.  Tämä tapahtuu niin työpaikoilla kuin kodeissamme.  Tämä päivitetty robotiikan tietojättiläinen sisältää perustietojen lisäksi tuhdin annoksen tämän hetken robotiikan tilanteesta ja peilauksen tulevaisuuteen.  Uusi Teollisuuden robotiikka kirja tulee laajenemaan ja päivittymään internetissä.  Tekniikka ja teknologia kehittyy niin voimakkaasti, että vaikkakin kirjan perustieto on edelleen ajantasaista, niin uusia innovaatioita ”pulpahtelee” nopeaan tahtiin.  Internet ja digitaalisuus mahdollistaa ketterän tavan ”jakaa” päivitettyä tietoa perusteoksen tueksi.

Kirja on kattava teos niistä teknologioista, jotka tulevat vastaan robotiikan sovelluksissa.  Yksi osa-alue on robottien turvallisuus, joka pohjautuu koneasetukseen.  Robotiikassa, kuten monessa muussakin turvallisuuden sektorissa, toteutuksen turvallisuus koostuu yhteistyöstä eri toimijoiden välillä.  Kaikilla kuitenkin on noudatettavana sama koneasetus/konedirektiivi ja he käyttävät tukena samoja standardeja.  Näitä vaatimuksia kirja käsittelee, niin teollisuusrobottien kuin yhteistoimintarobottien näkökulmista.

Yhteistöimintarobottien ohjelmointi ja käyttöönotto alkaa olemaan joka konepajan ”kevytohjelmoijan” tehtävissä ja tämän mahdollistaa sovelluksien ja käyttöliittymien huima kehityminen.  Tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös turvallisuuden toteutumisen kannalta, jolloin perinteiset toimintatavat eivät enää ole käyttökelpoisia, esim kankeutensa ja kustannuksien kannalta, turvallisuuden menettämisestä puhumattakaan.

Step2Safety™ -palvelu robottien turvallisuudessa.

Step2Safety™ on digitaalinen työväline ja palvelu, joka yksinkertaistaa koneiden turvallisuuden toteutuksen, myös robotiikan kohdalla.  Robotiikan kehittyessä nopeasti, tarvitsemme ketteriä toimintatapoja turvallisuuden varmistamiseksi ja tähän huutoon Step2Safety-vastaa täydellisesti.  Itse asiassa kehityssuunta Step2Safety:n osalta on hyvin samankaltainen, mitä yhteistoimintarobottien kohdalla juuri tapahtuu.  Yhteistoimintarobottien ohjelmointi ja käyttöönotto alkaa olemaan joka konepajan ”kevytohjelmoijan” tehtävissä ja tämän mahdollistaa sovelluksien ja käyttöliittymien huima kehittyminen.  Tämä kehityssuunta asettaa uudenlaisia haasteita myös turvallisuuden toteutumisen kannalta, jolloin perinteiset toimintatavat eivät enää ole käyttökelpoisia, esim kankeutensa ja kustannuksien kannalta, turvallisuuden menettämisestä puhumattakaan.

…näin olemme valmistaneet taas uuden koneen tai huomataanko edes, että olemme valmistaneet uuden koneen ja olemme konevalmistajia?

Kun yhteistyörobottien käyttöönotto alkaa olemaan jokaisen konepajan osaamista, tulee näiden sovelluksien turvallisuudesta varmistua.  Alunperin ”yksinkertaisen kappaleen hitsaukseen” hankittu robotti, on kohta isompien mallinnettujen kappaleiden hitsauksessa, lisättynä erilaisilla lisälaitteilla ja näin olemme valmistaneet taas uuden koneen tai huomataanko edes, että olemme valmistaneet uuden koneen ja olemme konevalmistajia?

Näihin ”haasteisiin” ratkaisun tuo Step2Safety™, yksinkertaisen virtaviivaisella lähestymisellä koneiden turvallisuuteen.  Samoilla periaatteilla mitä yhteistyörobotiikassa: ohjataan, neuvotaan, mallinnetaan ja hyödyntäen nykyaikaisia digitaalisia yhteistyömahdollisuuksia.

 

Hyödyllisiä standardeja robottien turvallisuuden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi

Alla koottuna lista muutamista hyödyllisistä standardeista, joita voidaan käyttää robottitoimituksen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.  Sovella näitä ja muita standardeja siinä laajuudessa kun ne koskevat sinun toimitustasi.  Tutustu myös aikaisempiin artikkeleihin, eritoten suosittelen artikkelisarjaa turva-alueista.  Jos kone on suunniteltu luontaisesti turvalliseksi, siinä ei ole riskejä/vaaraa ja näin ei pitäisi tarvita turva-alueitakaan.  Kun joudutaan käyttämään suojausteknisiä toimenpiteitä, määritellään väistämättä turva-alue tai useampia turva-alueita.  Turva-alueet pitävät sisällään turvatoimintoja, jolloin siirrytään toiminnallisen turvallisuuden alueelle.  Sisäistä siis tämä ajatusmalli koneen turvallisuutta suunniteltaessa.

SFS-EN ISO 12100 ; SFS-EN ISO 13854:2019 ; SFS-EN ISO 13855 ; SFS-EN ISO 14120SFS-EN ISO 14119 ; CEN ISO/TR 22100-5:2022:fi ; SFS-EN ISO 11161 + A1;  SFS-EN ISO 13849-1 ; SFS-EN ISO 13849-2 ; SFS-EN IEC 62061 ; SFS-EN ISO 14122-1:2016 ; SFS-EN ISO 13850SFS-EN ISO 14118

 

Step2Safety:n lupaus on Turvallinen kone – Nolla tapaturmaa. Tämä lupaus uskalletaan antaa, sillä tiedetään, että tehdyt toimenpiteet poistavat riskit. Step2Safety sisältää kaiken arjessa tarvittavan koneturvallisuustiedon. Ja mikäli oma taitotaso ei riitä johonkin tiettyyn turvallistamistekoon, saa suoraan sovelluksen kautta tilattua näppärästi asiantuntija-apua. 

“Mielenkiintoista on, että keskusteluissa koneita valmistavien yritysten kanssa on ollut mukana myös kyseisen yrityksen markkinoinnista ja liiketoiminnasta vastaavia henkilöitä. Nämä edelläkävijäyritykset oivaltavat nopeasti mikä potentiaali Step2Safety:llä on heidän liiketoimintansa kehittymiseen. Kilpailijoista erottautumisessa auttaa turvallisuuden toteutuminen ja sen näkyville tuominen aina koneen valmistamisen alkumetreiltä lähtien. Ja toisaalta koneen turvallisuus on elinkaaripalvelu, joten sen kautta asiakasta pystyy palvelemaan pitkäjänteisesti, koska kukapa muu olisi parempi ylläpitämään koneen turvallisuutta, kuin koneen alkuperäinen valmistaja.”

Nyt kun omaa työtä helpottava apu on löytynyt Step2Safety:n avulla, nostetaan laatua ja palvelun käyttö sekä kehitys jatkuu yhdessä asiakkaiden kanssa.  Esiin on noussutkin mielenkiintoisia asioita, joista enemmän huhtikuussa.

Mikäli myös teidän organisaationne kaipaisi systemaattista ja mallinnettua prosessia, jonka avulla koneet saadaan turvallisiksi, niin kannattaa tutustua lisää www.step2safety.fi ja ottaa tämä koneiden turvallistamisen mullistava uutuus käyttöönne.  

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka #cobot #blueplanoy #automaatio #hydrauliikka