Tarvitseeko kone uuden CE-merkinnän modernisoinnin tai muutoksen yhteydessä?

Sinun pitää tarkistaa aiheuttaako muutos uusia vaaroja tai olemassa olevat vaarat kasvavat

Tulkitsit seuraavasti:

  • Muutos koneen suorituskyvyssä  -> Ei ole muuttunut.
  • Muutos koneen toiminnassa, prosessissa ja operointimoodissa (esim käsin toimiva muutetaan Automaattiseksi)  -> Ei ole muuttunut.
  • Koneeseen asennetaan lisäosa tai -moduuli -> Ei ole asennettu.
  • Muutoksia koneen turvasuojauksissa -> Ei ole muuttunut.
  • Koneen käyttötarkoitus muuttuu (esim materiaali muuttuu mihin tehty, työ järjestys muuttuu, ympäristöolosuhteet muuttuvat, toimintatahti muuttuu) -> Ei ole muuttunut.

Näin kone Ei tarvitse uutta CE-merkintää tai sen vaatimia toimenpiteitä.

 

 

 

 

 

 

Mutta: Työturvallisuuslaki  23.8.2002/738 pykälä 10 § nojalla "Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi", työnantajan tulee huolehtia työympäristön turvallisuudesta.  Dokumentoi katselmuksesi, päätökset ja dokumentoi myös päätöksien perusteet.

 

 

 

 

 

 

Koneiden CE-merkintä
vaatimustenmukaisuus