Turva-aitojen ovet

Hinta tarjouspyynnöllä

Eri valmistajie turva-aitojen perusovet ovat hyvinkin samanlaisia. Tyypillisesti ovet jakaantuvat ns sarana- ja liukuoviin. Eroavaisuuksia tuo lähinnä oviin saatavat lisävarusteet. Turva-aitojen ovilla, kuten -elementeilläkin on yksi ja sama tarkoitus: Estää pääsy vaarakohteeseen ja/tai poistaa vaarallisien partikkeleiden/nesteiden aiheuttama vaara.
Turva-aitojen ovien kohdalla meillä tulee eteen yksi hyvin tärkeä asia. Se on oven kiinniolon valvonta tai samalla oven lukitus. Turvallisuuden kannalta on hyvin tärkeä asia valita käyttökohteeseen ja toteutukseen sopiva turva-oven raja tai lukko.

Turva-ovia löytyy eri leveydelle ja korkeudelle, aina n 6m leveydelle asti.
Tärkein standardi turva-aidoille ja -oville on ISO 14120 -Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet. Tässä standardissa ISO 14120 määritellään mekaanisien suojien ”laatuvaatimuksia” ja testausmenetelmä.
Turva-aitajärjestelmää ja mekaanista suojausta suunniteltaessa tulee huomioida ja tuntei seuraavien standardien vaatimukset turvallisuuteen:

  • ISO 12100 Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
  • ISO 14120 Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet
  • ISO 14119 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
  • ISO 10218-2 Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottijärjestelmät ja niiden yhdistelmät
  • ISO 13857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille

Ovia ja ovilukkoja valittaessa sekä liitettäessä ohjausjärjestelmään, tulee huomioida lisäksi ainakin seuraavat standardit:

  • SFS-EN ISO 14119 Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta, 2013
  • SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset, 2018
  • SFS-EN ISO 14118 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen, 2018
  • SFS-EN 60529 + A1 Sähkölaitteiden kotelointiluokat
  • SFS-EN 61310-3 Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja vaikuttaminen. Osa 3: Vaatimukset ohjaimien sijoitukselle ja käytölle, 2008

Tuotemerkkejä: Satech, Axelent, Garantel, ABB Jokab, Troax, OC-System, Arion Pro-Tect

Lisäksi BluePlan valmistaa erikoisvalmisteisia Heavy Duty-suojaustuotteita erikoiskohteisiin, joissa suojaukselta tarvitaan erityisvaatimuksia.

Ovet ja niiden lukot ovat kone turva-aitojen tärkein komponentti niin turvallisuuden kuin käytettävyyden kannalta!

Tilaustuote