Turva-aitojen tolpat

Hinta tarjouspyynnöllä

Turva-aitojen tolpat yhdistävät turva-aitaelementit toisiinsa.  Eri valmistajien tusva-aitatolpat ovat kutakuinkin samanlaisia, mutta eri valmistajien välillä eroja on suuresti miten eri osat nivoutuvat toisiinsa joka samalla vaikutta asennusnopeuteen.  Yksi erityinen seikka turva-aita järjestelmän valinnassa on kuinka helposti ja miten aita elementin saat irrotettua tolpasta esim huoltotilanteessa.  Tässä tapahtumassa on jonkin verran eroja markkinoilla olevien järjestelmien kesken.

Turva-aitojen tolppien tehtävä on pitää turva-aitajärjestelmä (mekaaninen suojaus) pystyssä, eli suojata siltä maksi voimalta, mikä kyseisessä ympäristössä esiintyy turva-aitojen sisäpuolelta.

Turva-aitatolppia löytyy eri korkeudelle ja niistä voidaan rakentaa hyvinkin korkeita ratkaisuja yhdistämällä.  Ratkaisevaa on ympäristössä eriintyvät voimat.

Tärkein standardi turva-aidoille on ISO 14120, vaatimukset kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet. Tässä standardissa ISO 14120 määritellään mekaanisien suojien ”laatuvaatimuksia” ja testausmenetelmä.

Turva-aitajärjestelmää ja mekaanista suojausta suunniteltaessa tulee huomioida ja tuntei seuraavien standardien vaatimukset turvallisuuteen:

  • ISO 12100 Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
  • ISO 14120 Kiinteiden ja avattavien suojusten suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet
  • ISO 14119 Suojusten kytkentä koneen toimintaan. Suunnittelu ja valinta
  • ISO 10218-2 Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottijärjestelmät ja niiden yhdistelmät
  • ISO 13857 Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille

Tuotemerkkejä: Satech, Axelent, Garantel, ABB Jokab, Troax, OC-System, Arion Pro-Tect, Boplan

Lisäksi BluePlan valmistaa erikoisvalmisteisia Heavy Duty-suojaustuotteita erikoiskohteisiin, joissa suojaukselta tarvitaan erityisvaatimuksia: raskas teollisuus, laitesuojat, hihnakuljettimet jne..

Tilaustuote