Käytössä olevan koneen turvallistaminen SFS-EN ISO 12100 pohjautuen

Käytössä olevan koneen turvallistaminen Käytössä olevan koneen turvallistaminen on kenties suurin työnantajilla oleva haaste koneiden turvallisuudessa, sillä työnantajilla on paljon koneita ja konelinjoja, joiden turvallisuustaso ei vastaa tarkasteluajankohdan turvallisuusvaatimuksia.  Tässä yhteydessä voimme puhua myös koneisiin kohdistuvasta turvallisuusvelasta, josta löytyy erillinen artikkeli tästä linkistä.  Haasteen käytössä olevien koneiden turvallistamiseen tuo myös organisaatio itsessään.  Miten johdetaan käytössä…

Lue lisää

Kuinka lähelle turva-aidan saan asentaa vaarakohteesta

Kuinka lähelle saan asentaa turva-aidan vaarakohteesta

Kysymykseen Kuinka lähelle turva-aidan saa asentaa vaarakohteesta vastaus on: riippuu siitä minkälaista suojauselementtiä käytetään. Onko se verkkoelementin tyyppinen, umpinainen, millaisesta materiaalista. Valtaosa on verkkoelementtiä, tietyllä ”silmäkoolla”. Näillä kaikilla on vaikutus kustannuksiin ja tietysti siihen täyttääkö suojaus vaatimukset ko kohteessa.

Lue lisää