Kuinka lähelle turva-aidan saan asentaa vaarakohteesta

Kuinka lähelle saan asentaa turva-aidan vaarakohteesta

Tässä kirjoituksessa käsitellään etäisyyssuojausta turva-aidalla ja Kuinka lähelle turva-aidan saan asentaa vaarakohteesta? Etäisyyssuojauksella tarkoitetaan suojaa, joka ympäröi vaaravyöhykkeen joko kokonaan tai osittain. Esimerkkinä kokonaan suojauksesta voi ottaa ns häkkityyppisen suojan, jonka sisällä kone on. Osittainen suoja voi vain ympäröidä koneen, mutta yläpuoli on avoimena.

Eri turva-aitavalmistajilla voi olla monenlaisia elementtejä turva-aitatolppiin kiinnitettävissä. Yleiseksi aitatolppien väliin kiinnitetään verkkoelementti, josta saatetaan käyttää myös nimitystä verkkoaita.

Verkkoelementin ns. silmäkoko määrää etäisyyden, kuinka lähelle suoja-aidan saa asentaa vaarakohteesta. Tyypillinen etäisyys on valmistajasta riippuen n. 120-200 mm. On hyvä huomioida, että verkkoelementin silmäkoko ei ole ainut tekijä, joka pitää ottaa huomioon turva-aidan paikkaa määriteltäessä. Mielestäni isompia kysymyksiä, muista huomioitavista asioista, on käytettävyyteen ja kunnossapitoon liittyvät kysymykset.  Käytettävyyden osalta erityisesti turva-aidoissa olevat ovet ja ovien lukitus.

Kuinka lähelle turva-aidan saa asentaa vaarakohteesta?

Kysymykseen Kuinka lähelle turva-aidan saa asentaa vaarakohteesta vastaus on: riippuu siitä minkälaista suojauselementtiä käytetään.  Onko se verkkoelementin tyyppinen, umpinainen, millaisesta materiaalista.  Valtaosa on verkkoelementtiä, tietyllä ”silmäkoolla”.  Näillä kaikilla on vaikutus kustannuksiin ja tietysti siihen täyttääkö suojaus vaatimukset ko kohteessa.

Huomioitava suojauksen etäisyydessä on myös huomioida pystysuuntainen etäisyys ja ennakoitavissa oleva väärinkäyttö.

Huonosti suunniteltu mekaaninen suojaus korreloi voimakkaasti väärinkäyttöön, joka näkyy suoja-aitojen poistolla koneen/laitteen ympäriltä.

Tällaisessa tapauksessa, on kyse sitten uusi kone tai käytössä oleva, investointi on turvallisuuden kannalta mennyt hukkaan ja turvallisuus ei ole parantunut.

BluePlan Oy:llä on pitkä kokemus erilaisien koneiden ja laitteiden suojauksista sekä ohjauksista. Yhdessä asiakkaan kanssa saamme aikaan toimivia suojausratkaisuja, joista annamme kirjallisen tarkastustodistuksen täydentämään ja osoittamaan työnantajan vastuullista toimintaa työympäristön turvallisuudesta huolehtimisesta.