Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta

Erityisesti kiehtova ajatus on mittareilla ennustaminen, katsominen tai näkeminen tulevaisuuteen.. → Johda koneiden turvallisuutta.

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Johda koneiden turvallisuutta artikkeli on ensimmäinen osa julkaisusarjalle, jossa käsittelen koneiden turvallisuutta Lean Mudan kautta, eli Leanin kahdeksan hukan prosessifilosofia. Hukka on aina seurausta jostakin, keino nostaa ongelmia esille. Hukka on menetettyä rahaa, katetta ja tässä tapauksessa myös menetettyä turvallisuutta.

Lean on prosessijohtamisen filosofia ja siinäkin on tavoitteena suorituskyvyn parantaminen. Mistä sitten tiedämme, onko suorituskyky parantunut? Jotta asia ei jää Uskon ja Toivon varaan, meidän pitää mitata meille tärkeitä asioita. Kuka muistaa “Mitä et mittaa, sitä ei ole olemassa” tai “Mitä ei voi mitata, sitä ei voi kehittää” saatikka “Sitä saat, mitä mittaat”? Lean Muda-filosofiaan on hyvä tutustua ja ottaa sieltä käyttöön niitä ajatuksia, jotka korreloivat ja resonoivat teidän organisaatioonne.  Mittaaminen tuo näkyviksi koneiden turvallisuuden, mutta vielä parempi on, kun mittareilla pystyisi osoittamaan muutakin. Erityisesti kiehtova ajatus on mittareilla ennustaminen, katsominen tai näkeminen tulevaisuuteen.. → Johda koneiden turvallisuutta. 

 Mittarit koneiden turvallisuudessa

Kun Step2Safety™ oli Lean “pyörityksessä” ja erityisesti Lean Muda-pyörityksessä, yksi haastavinta oli irrottautua totutusta toimintatavasta. Luopua vuosien saatossa tehdyistä dokumenttipohjista, joita kirjoitettu word/Excel työkaluilla. Luopua ajatuksesta, että mitä paksumpi turvakartoitusdokumentti, sitä pätevämpi #koneturvamies. Katsoa asiaa riittävän korkealta ja nähdä kokonaisuudessa tärkein asia: Riskiä saadaan pienennettyä/poistettua, riski saadaan käsiteltyä. Toimenpiteitä tulee saada päätökseen, mutta hyväksyttävä, että yksi päätös on myös se, että tämä riskipiste ei aiheuta tällä hetkellä toimenpiteitä. Tämänkaltaisessa päätöksessä, vaikka se onkin henkilön päätös, tulisi siinä olla riittävä määrä faktaa takana, mihin perustuu. Näin päätöksen takana on mahdollisimman vähän tunnepohjaista “faktaa”. Nämä perusteet dokumentoidaan ja tässä mittaritkin ovat hyvänä päätöksenteon apuna. Tieto tulee olla helposti saatavissa ja hyödynnettävissä, sillä todennäköisesti tulee tilanne, että tulevaisuudessa kyseisen riskipisteen riskiä lähdetään poistamaan. Riskipisteen tietoja voidaan käyttää apuna myös uuden koneen hankintasuunnitelmassa, erityisesti silloin kun riskipisteelle on annettu budjettiarvio. Mittareiden avulla pystymme näkemään koneen riskikuorman, joka on jo hyvin relevantti tieto koneen uusintaa mietittäessä tai jopa vertailemaan tehtaiden välistä riskikuormaa. Kaikki tämä tulisi kuitenkin tapahtua tehokkaasti, Muda-filosofian mukaisesti.

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Turvallisuuden Ekosysteemi

Vielä kun eri osapuolet alkavat ajattelemaan yhteisen turvallisuuden hyväksi, alkaa koneiden ”Turvallisuuden Ekosysteemi” rakentua ja leviämään organisaatioiden sisällä ja ulkopuolella.

Yrityksiä tulee ja menee, samoin kuin henkilöitä. Osaamisessa on eroja, eikä koneiden turvallisuus tee poikkeusta tämän osalta. Työantajat ostavat eri yrityksiltä koneita ja käyttävät eri yrityksien palveluita, joihin liittyy turvallisuus. Sama tilanne konevalmistajilla. Johda koneiden turvallisuutta -kun yrityksellä on mallinnettu menetelmä ja -tapa, jolla koneiden turvallisuutta tehdään, väistämättä laatu paranee ja oppimista tapahtuu huomaamatta kaikilla organisaation tasoilla. Vielä kun eri osapuolet alkavat ajattelemaan yhteisen turvallisuuden hyväksi, alkaa koneiden ”Turvallisuuden Ekosysteemi” rakentua ja leviämään organisaatioiden sisällä ja ulkopuolella.  “Jaettu tieto on sitä parasta tietoa” puhutaan, sillä muuten se jää ns hiljaiseksi tiedoksi. Koneiden turvallisuudessa tätä jaettavaa tietoa on.

Turvallisuuden ollessa kyseessä, ajatuksia ja ideoita ei kannata pitää piilossa, joten Ekosysteemin tulee tukea ketteriä tapoja toimia ja tällä hetkellä ne tavat ovat digitaalisia toimintatapoja. Vertauskuvana käyttäisin seuraavaa toteamaa “Se ei lisää turvallisuutta tai poista riskiä, että #koneturvamies ajaa autolla ristiin rastiin Suomen niemeä”.

Ratkaisevaa on, miten hyvin mallinnettu tapa pystyy ottamaan huomioon eri organisaatioiden tavat toimia tai onko toimintatavoissa virtaviivaistamisen paikka. Myös huomioitava lainsäädännön vaatimukset, standardien ohjeet ja mielestäni tärkein – tuottaa tehokkaasti sellaista informaatiota, mikä tukee riskipisteiden käsittelyä JA riskin pienentämistoimenpiteitä/-poistamista. Nämä helpottavat käyttöä, lisäävät laatua ja turvallisuutta, poistavat hukkaa. Ennen kaikkea toimitaan vastuullisesti.

Mittarit koneiden turvallisuudessa – Mitkä mittarit?

Raadollisuudessaan miten tehokkaaksi saat edellä kuvatun toimimaan, sitä enemmän ja nopeammin saat riskejä poistettua koneistasi.

Mittareiden tulee olla sellaisia, että ne tukevat päätöksentekoa. Mittareita pitäisi osata käyttää, myös laadullisen ja vastuullisen toiminnan osoittamiseksi. Koneiden turvallisuudessa päätöksiä tehdään ja turvallisuustietoa tarvitaan hyvin monella organisaation tasolla. Heille kaikilla tulee olla oikeanlaista tieto, jotta päätöksen pystyy tekemään.  Joku budjetoi mittareiden avulla, joku päättää hankinnoista mittareiden avulla, joku priorisoi toimenpiteitä mittareiden avulla, joku suunnittelee toimenpiteet, joku toteuttaa suunnitelman ja joku tarkastaa toteutuksen. Markkinointi voi kertoa faktaa, kuinka paljon tehtaan tai yrityksen riskikuorma on pienentynyt, missä ajassa tämä on saavutettu jne. Mittareilla on ja voi olla moninainen merkitys, koko koneen elinkaaren ajan, joka on toisinaan yli 30v !!

Koneen hankintasopimukseen voi kirjoittaa, että koneen tuottama melu ei saa ylittää 85db. Tämä on mitattavissa erillisellä mittarilla. Konetoimituksen osalta meillä ei ole ollut tähän mennessä mittaria, josta näkisi numeerisesti, kuinka paljon riskiä on pienennetty ja mikä on jäännösriski. Meillä on vaatimustenmukaisuusvakuutus, mutta se ei mielestäni täyty Mittareilta vaadittavia ominaisuuksia. Läpinäkyvällä turvallisuudella on tulevaisuudessa yhä isompi merkitys hankinnoissa.

Tämä kaikki on ollut meidän ”silmiemme edessä”, alkaen standardi EN ISO 12100: riskilähde→ toimenpiteet→ jäännösriski→ suunnittelu→ toteutus→ tarkastus.  Raadollisuudessaan: miten tehokkaaksi saat edellä kuvatun toimimaan, sitä enemmän ja nopeammin saat riskejä poistettua koneistasi.

Kyse ei siis ole ainekirjoituksesta, vaan kaikki työ ja toimenpiteet tulee tähdätä siihen, että riskinpienentämistoimenpiteet tulee tehdyksi → Step2Safety™

 

Seuraavat artikkelit käsittelevät yksityiskohtaisemmin koneiden turvallisuutta, innoittajana Lean Muda. Kaivellaan vähän missä sitä Mudaa voi syntyä 😊

-Jari

Mikäli myös teidän organisaationne kaipaisi systemaattista ja mallinnettua prosessia, jonka avulla koneet saadaan turvallisiksi, kannattaa tutustua lisää www.step2safety.fi ja ottaa tämä koneiden turvallistamisen mullistava uutuus käyttöön.  

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka #cobot #blueplanoy #automaatio #hydrauliikka #hseqsuomi