Johdanto riskin arviointi työympäristössä: Tämä teksti on ensimmäinen bloki-teksti sarjasta, jossa käsitellään riskin arviointi työympäristössä.  Aihealue on jaettu seuraaviin otsikoihin: Riskienarvioinnin periaate ja lainsäädännön velvoite (tämä Bloki nro 1/4) Riskienarviointi työympäristössä (Bloki 2/4 ) Riskienarviointi koneturvallisuusnäkökannasta (Bloki 3/4) Riskienarviointi koneturvallisuudessa esimerkkejä (Bloki 4/4) Näiden tekstien tavoite on tuoda ymmärrys siitä, mitä erityispiirteitä on koneturvallisuuden riskinarvioinnissa.…

Lue lisää

Turva-aita turvallisuuskomponenttina konedirektiivin 2006/42 / EY mukaisesti  Johdanto  Turva-aidat ovat yksi turvakomponenttien työkalupakissa oleva elementti, joka täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset vaatimustenmukaisten ja turvallisten koneiden tarjoamiseksi markkinoilla. Tämän artikkelin tarkoituksena on näin ollen antaa turva-aitoja koskevia ohjeita niiden luokittelemiseksi konedirektiivissä 2006/42/EY tarkoitetuiksi turvakomponenteiksi. Artikkelissa keskitytään olosuhteisiin, joissa turva-aidan (kuva 1) voidaan katsoa olevan itsenäisesti tuotu markkinoille.…

Lue lisää