Perehdytys koneiden turvallisuudessa

Step2Safety on digitaalinen koneiden riskienhallinnan palvelu jolla hallitset myös perehdytyksen

Perehdytys koneiden turvallisuudessa

Perehdytys koneiden turvallisuudessa-artikkelissa raapaisemme erittäin tärkeää asiaa, josta puhutaan jokaisessa tapaturmatutkinnassa, eli työntekijän perehdyttämisestä.

Työntekijän Perehdytyksestä puhutaan paljon ja perehdytys koskee kaikkia työnantajia insinööritoimistoista betonilaitoksiin. Perehdytys kuuluu antaa kaikille työntekijöille, kaikkiin työtehtäviin, joita työntekijä tekee.  Erityisen tärkeää perehdytys on silloin, kun toimitaan koneiden kanssa, vaaran/riskien läheisyydessä.

Erityisen tärkeää työntekijän perehdyttäminen on silloin, kun työskennellään vaaran/riskin läheisyydessä.

Työturvallisuuslaki sanoo perehdytyksestä seuraavaa, Työturvallisuuslaki pykälä 14:

Image description

Perinteisesti perehdytys on mielletty kuuluvan työnantajalle, mutta vastuullinen kone- ja laitetoimittaja, joka ajattelee loppuasiakkaan työntekijöitä tekee sellaisia dokumentteja, joiden käyttötarkoitus tukee Asiakkaan tarpeita.  Erityisesti Perehdytyksessä tarvittava aineisto on työnantajalle tärkeää, kun olemme tekemässä koneen moderniosintia, sillä alkuperäiset käyttö- ja huolto-ohjeet eivät useinkaan ole enään ajan tasalla, saatikka tallessa.

Kone-/laitetoimittaja tekee käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä antaa käyttökoulutuksen uuden koneen käyttöön. Edellä mainitut dokumentit ovat osa perehdytysmateriaalia ja käyttöönottokoulutus on perehdytystä kone- ja laitevalmistajan toimesta.  Tämä materiaali on tärkeää, koneen elinkaaren aikaisen turvallisuuden hallinnassa.

Konetoimittajan tekemät käyttö- ja huolto-ohjeet ovat osa työntekijän perehdytysaiheistoa ja käyttöönottokoulutus on perehdytystä kone- ja laitevalmistajan toimesta.

Käytössä olevien koneita modernisoitaessa, tulee Perehdytys myös huomioida. Modernisoinnin tekijän tulee päivittää koneen käyttö- ja huolto-ohjeet (dokumenttien ajantasaisuus ja paikkaansapitävyys).

Jotta edellä kuvattu toteutuisi käytännössä, tulee kone- ja laitetoimittajien, sekä koneita modernisoivien tiedostaa heidän tekemänsä dokumentin tärkeys (käyttö- ja huolto-ohjeet).  Työtä helpottaa ja kustannuksia säästyy, jos meidän ei tarvitse tehdä materiaalia kokonaan alusta, vaan pääsemme muokkaamaan alkuperäisiä dokumentteja.

Koneen riskienhallinta alkaa, kun uutta konetta aletaan valmistamaan tai käytössäolevaa konetta modernisoidaan ja jatkuu koko koneen elinkaaren ajan. Siihen kuuluu myös huomioida Perehdytys.

Perehdytys ja koneen riskien kartoitus

Perehdytys nousee esille myös koneen käytönaikaisessa riskien kartoituksessa. Paljon puhutaan kuinka tarkasti riskipisteet tulee taltioida tai raportoida. Mielestäni kaikki riskipisteet tulee taltioida, ilman tekijän ennakkoseulontaa. Riskipisteiden taltiointi tulee tapahtua myös mahdollisimman tehokkaasti, virtaviivaisesti ja kaavamaisen yhdenmukaisesti. Perehdytys kuuluu yhtenä osa-alueena koneen riskienhallintaan ja se pitää huomioida/tiedostaa riskinpienentämistoimenpiteitä suunniteltaessa.  Ei yksinomaan työnantajan tehtävä, vaan keikkien heidän, ketkä osallistuvat koneen riskien hallintaan.

 

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla on hyvää aineistoa yhteisen työpaikan työssä käytettävien koneiden riskien hallinnasta.  Löydät lisätietoa tästä linkistä.

 

Step2Safety™ on koneiden riskienhallinnan digitaalinen palvelu, jossa myös perehdytys tuodaan osaksi koneiden turvallisuuden hallintaa.  Palvelu on meille kaikille, jotka teemme ja huolehdimme koneiden turvallisuudesta, yhdessä työnantajien työntekijöiden kanssa.  Uusi koneiden turvallisuuden Ekosysteemi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös artikkeli Mittarit koneiden turvallisuudessa.