Tikkaat vai portaat, kuka vastaa? case esimerkki

Säiliö Portaat Huoltokohde Työturvallisuus koneturvamies koneturva Tikkaat

Tikkaat vai portaat, kuka vastaa?  case esimerkki Turvallinen kone.

Tässä blokitekstissä käymme läpi esimerkinomaisesti tapausta, jossa laitostoimittaja on toimittanut CE-merkityn tuotantolinjan.  Tässä case kuvaus lyhyesti, havainnekuvana kuva 1.

Tilaaja havaitsee tuotantolinjassa turvallisuuspuutteita käyttöönottotarkastuksen jälkeen.  Tämä puute olkoon tässä tapauksessa säiliön lämpötilan mittarin, joka täytyy käydä lukemassa kerran päivässä, samalla kun operaattori huoltaa säiliön yläosassa olevan kohteen.  Pääsy kohteeseen on järjestetty kiinteillä tikkailla ja tarkastuskierroksella asiaan havahduttiin.  Tikkaat eivät ole turvallinen ratkaisu, varsinkin kun mukana kuljetetaan huoltotarvikkeita.

Kuka vastaa muutoksesta?

Otsikkokuva 1,  Huoltokohteeseen tulee olla turvallinen pääsy

Sinänsä asennetut tikkaat ovat standardisarjan EN ISO 14122 mukaiset, mutta kun kohde vaatii turvallisen säännöllisen pääsyn ja mukana kuljetetaan työhön tarvittavia välineitä, ei tikkaat täytä vaatimuksia.  Työnantaja on ottanut laitoksen käyttöön, mutta käyttöönottotarkastuksessa asiaa ei ollut huomattu.

Vastuukysymykseen vaikuttaa monta asiaa ja otankin esille aikaisemmin käyttämäni kuvan 2 koneen toimitusprosessista.

Osittain valmis kone 2006/42/EY II 1B

Kuva 2, Koneen turvallisuuden elinkaari

Tähän kuvaan 2 pitäisi lisätä sopimukset ja projektin aikaiset muistiot.  Tässä case tapauksessa kun turvallisuuspuute havaitaan, etsittäisiin sopimuksista ja muistioissa etsittäisiin mitä turvallisuudesta on sovittu ja juuri tämän kohdan osalta.  Kysymykseen kuka vastaa muutoksista: Jos tikkaista on sovittu ja se käy ilmi dokumenteista, tilaaja vastaa muutoksista.  Se miten todellisuudessa sovitaan, on sopimuskysymys, sillä toimittaja on tehnyt virheen (CE-merkitty kone) ja myös työnantaja on tehnyt virheen, mutta toimittaja toimittanut sopimuksen mukaisesti tikkaat.

Kuvasta 2 on tiedostettava ja ohjeeksi tilaajalle sekä toimittajalle:

  • Kuvan vasemmalla puolella on konetoimittaja, jota velvoittaa mm koneasetus
  • Kuvan oikealla puolella työnantaja, jota velvoittaa mm käyttöasetus ja vastuu koneen turvallisuudesta on koko koneen elinkaaren ajan
  • Työnantaja: Osta koneturvallisuutta ja ole tietoinen sekä ole kiinnostunut ostamasi koneen turvallisuusratkaisuista toimituksen aikana. Jos organisaatiossa ei ole tähän ammattilaista, käänny konetoimittajataustaisen koneturvallisuuden asiantuntijan puoleen. Vastaat kuitenkin lopulta koneen turvallisuudesta koko koneen elinkaaren ajan, esimerkiksi 30v.
  • Kone- ja laitetoimittaja: Opi myydään turvallisuutta ja ota tilaaja mukaan koneen turvallisuusratkaisujen suunnitteluun. Tilaaja tuntee työntekijänsä ja paikalliset olosuhteet, myös toimitushetken huoltokäytäntönsä.  Nämä on arvokasta tietoa toimitettaessa Turvallista konetta.

Jatketaan esimerkkiä ja otetaan lähtökohdaksi edelleen kysymys Kuka vastaa, kun meidän toimitussopimuksen vakioteksteissä on mainintoja mitä lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä toimituksen tulee täyttää?  Myös projektin aikaisissa dokumenteissa ei tästä säiliön porras/tikas- asiasta ole muuta erikseen sovittu.

Tässä valossa toimitetussa tuotteessa on virhe, vaikkakin tilaaja on hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa laitoksen käyttöön.  Ollaan ns ”Harmaalla alueella”, molemmat ovat tehneet virheen.  Toimittaja on poikennut koneturvallisuuden velvoitteistaan ja muusta ei ole sovittu, työnantaja antanut työntekijöiden käyttöön turvallisuudeltaan puutteellisen laitteen.

Kuka vastaa?  En käy tässä kaikkia mahdollisia skenaarioita pidemmälle.  Uskon, että turvallinen ratkaisu saadaan aikaan, toivottavasti ilman lakihenkilöitä, mutta nämä tilanteet on vältettävissä.

 

Loppuyhteenveto

Konetoimituksessa on monta tavoitetta ja odotusta.  Projektin aikana keskitymme useasti teknisiin ratkaisuihin ja kustannuksien minimointiin.  Koneen turvallisuuden suhteen useasti todetaan, että kone on CE-merkitty ja vaatimustenmukaisuusvakuutus on allekirjoitettu.

Takaako CE-merkki ja allekirjoitettu vaatimustenmukaisuusvakuutus koneen turvallisuuden?

No eihän nämä sitä takaa ja turvallisuuspuutteidenkin kohdalla ensisijainen vastuu on työnantajalla, riippuen taas monesta seikasta/tulkinnasta/dokumentista yms.  Näihin tilanteisiin ei tulisi joutua.

Konetoimituksissa tulisi tilaajalla ja toimittajalla olla yhteinen tavoite:  Turvallinen Kone ja Nolla-Tapaturmaa.  Tähän päästää, kun koneen tilaaja on turvallistamisessa mukana jo koneen suunnitteluvaiheesta lähtien.  Turvallinen Kone ja Nolla-Tapaturmaa koko koneen elinkaaren aika tietää myös, että koneen turvallisuustasoa pidetään yllä.  Parannukset ja modernisoinnit tehdään ajankohdan vaatimusten mukaisesti, ottaen huomioon alkuperäisen toteutuksen tekniikan.

Jos tämä modernisoinnin ajankohta on 20v koneen käyttöönotosta, meillä on paremmat valmiudet taata koneen turvallisuus ja saadaan selvää kustannussäästöä, kun tiedämme mihin alkuperäiset turvaratkaisut perustuu ja mitä ratkaisuja on valittu toteutettavaksi.

  1. Koneturvallisuuden voi ottaa haltuun missä koneen elinkaaren vaiheessa tahansa.
  2. Koneen toimittajalla tulee olla prosessit kunnossa koneturvallisuuden osalta, mutta isompi rooli on tilaajan prosesseilla hoitaa koneiden turvallisuus.

Turvallinen kone ja Nolla-Tapaturmaa on saavutettavissa!

Niin, tässä Tikas ja Porras-esimerkissä, jos koneen turvallistamisessa olisi työnantaja mukana alusta alkaen, oltaisiin Porrasratkaisuun päädytty todennäköisesti jo suunnitteluvaiheessa.

 

Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista artikkeleista

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

Kirjoita kommentti