Johdatus koneiden turvallisuuteen: Koneiden turvallisuus on yhteistyötä

Tämä on ensimmäinen julkaisu Bloki-sarjasta, jossa tavoitteena on saada lukija ymmärtämään

  • mistä ja kuinka koneiden turvallisuutta tehdään
  • miten ja kuinka koneiden turvallisuutta ylläpidetään
  • kuinka koneiden turvallisuusasiat tulee dokumentoida, tekninen tiedosto
  • mitä hyötyä systemaattisista toimintatavoista on työnantajalle, kone-/laitetoimittajille

Pyrkimys on lähestyä koneturvallisuutta loppuasiakkaan eli työnantajan vinkkelistä, käytännönläheisesti, tietynlaisin esimerkkien avulla.  Emme kuitenkaan jää katsomaan koneturvallisuutta yhdeltä puolelta, vaan peilaamme lopputulemaa, Turvallinen kone ja Nolla tapaturmaa-koneiden osalta, myös kone-/laitetoimittajan tai modernisoijan/huollon näkökulmasta.

Jonkinlaisena rajauksena laajaan asiaan asetetaan, että lähestymme koneturvallisuutta kulmasta, jossa työnantaja on hankkimassa tai hänellä on käytössä kone, joka on valmistettu ”räätälöidysti” tietyn tuotteen valmistusta varten.  Useimmiten tällaiseen koneeseen ei ole olemassa yhtä C-luokan standardia, vaan valmistuksessa on hyväksikäytetty B- ja A-luokan standardeja, kenties myös tehty muita dokumentteja, joilla osoitetaan koneen täyttävän konetta koskevat konedirektiivin olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (vaatimustenmukaisuusolettama).

Koneiden turvallisuus on yhteistyötä

Koneiden turvallisuus on yhteistyötä eri ammattilaisten kesken.  Sopijapuolina ensimmäisenä on koneen tilaaja/ostaja/-> työnantaja ja koneen myyjä -> toimittaja.  Työnantajalla on työntekijöitä ja useasti alihankkijoita.  Työnantajan työntekijöistä voidaan mainita konetta käyttävät ja huoltavat henkilöt.  Toimittajalla on myös omia työntekijöitä ja useasti myös alihankkijoita.  Kaikilla osapuolilla tulisi olla yhteinen päämäärä, saada aikaan ja ylläpitää konetta siten, että kone on turvallinen ja Nolla tapaturmaa-koneiden osalta toteutuu.

Yllä puhuimme yksinomaan suorittavasta portaasta, koneen kanssa jotenkin tekemisissä olevat.  On olemassa ryhmä, jotka ovat yhtä tärkeässä roolissa tai jopa tärkeimmässä.  Tällöin puhumme turvallisuusjohtamisesta, mutta esitän kysymyksen Sinulle, koneiden turvallisuudesta vastaava johtaja/päällikkö: Kuinka sinun laatujärjestelmässäsi on huomioitu koneturvallisuuden johtaminen tai koneturvallisuuden prosessit, esimerkiksi osto ja ylläpito?  Onko asia Uskon ja Toivon varassa (esimerkki Uskosta ja Toivosta, toiminnallinen turvallisuus)?

Vastaavan kysymyksen esitän koneiden toimittajille/-myyjille: Kuinka sinun laatujärjestelmässäsi on huomioitu koneturvallisuuden prosessit, esimerkiksi myynti, toteutus ja ylläpito?

Osapuolilla tulisi olla yhteinen tavoite, Turvallinen kone ja Nolla tapaturmaa-koneiden osalta.  Asiaan liittyy vahvasti turvallisuus, laatu, vastuullisuus, kumppanuus, välittäminen.

Tässä vielä kuva koneen turvallisuuteen liittyvien dokumenttien elinkaaren prosessista.

Koneen turvallistaminen ja turvallisuuden ylläpito on jatkuva prosessi. Alkaa hankintapäätöksestä ja jo tässä vaiheessa tehdään valintoja koneen turvallisuuteen liittyvistä asioista, tiedostat tämän tai et. Matka jatkuu läpi koneen elinkaaren, eri osapuolien toimesta ja tuo matka voi olla 30 vuotta tai yli. Jos kyseinen koneiden turvallisuusprosessi ei ole hallussa, vaarantuu turvallisuus ja uskon tämän myös vaikuttavan elinkaarikustannuksiin.

 

Kaiken kokoava kyltti

Tämän laajan aiheen kokoavana kuvana käytämme useasta koneesta löytyvää kylttiä koneen turva-aidoista ja turva-alueista. Tällainen kyltti on tämän artikkelin otsikkokuvana ja tässä vieressä, jota alamme tulkitsemaan.  Tämänkaltaisia kuvia tehdään koneista jälkikäteen, ”tällainen siitä tuli” periaatteella, jopa kymmenen vuoden jälkeen, tuntematta tai tutustumatta koneen turvaratkaisuihin.  Aikaisemmin viittasin Uskoon ja Toivoon, johon viittaan nytkin, mutta kuvaus on hyvä olla olemassa, vaikka perustuisi Uskoon ja Toivoon jollain todennäköisyydellä.

 

Kysymys, jossa ei ole vääriä vastauksia: Mitä otsikon kuva kertoo sivulle, millaisia turvallisuuteen liittyviä asioita siitä löydät?

 

Seuraavassa sarjan julkaisussa alamme käsittelemään kuvan kertomaa.  Ole kuulolla ja laita laita connect (more->connect)/Follow, jos koet asian hyödylliseksi ..

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina myös uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä, niin tilaajalle kuin toimittajalle, alkaen riskien arvioinnista. Meidän #Step2Safety™ menetelmän avulla hoidat ja huolehdit koneidesi turvallisuusasioista, askel kerrallaan ja olemme tukenasi tässä matkassa.

Uskon ja toivon, että koneen turvallisuuden johtamisesta aletaan keskustelemaan enemmän ja ”Uskolle sekä Toivolle” löydämme kyllä töitä jostain muualta.

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #blueplanoy #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka