Johdatus koneiden turvallisuuteen: Turva-aita osa 2

Artikkelisarja tässä jatko-osassa aktikkeliin turva-aita. Näiden artikkeleiden tavoite on saada koneiden turvallisuuden kanssa tekevät henkilöt ymmärtämään: miten ja kuinka koneiden turvallisuutta tehdään, miten ja kuinka koneiden turvallisuutta ylläpidetään.  Koskee myös käytössä olevia koneita.

Johdatus koneiden turvallisuuteen: Turva-alue ja Turva-aita, osa 2

Artikkelisarja Turva-aita jatko-osassa puhumme käytönnön erityishuomioista. Näiden artikkeleiden tavoite on saada koneiden turvallisuuden kanssa tekevät henkilöt ymmärtämään: miten ja kuinka koneiden turvallisuutta tehdään, miten ja kuinka koneiden turvallisuutta ylläpidetään.  Koskee myös käytössä olevia koneita.

Uudessa- tai käytössä olevassa koneessa tulee määritellä turva-alue tai -alueita. Tämä helpottaa asian jäsentämistä. Turva-alue on turvalaitteiden suojaama tila ja pitää muistaa, että turva-alueella saattaa, nimestä huolimatta, olla riskejä ja vaaran paikkoja. Varsinkin vanhempien käytössä olevien koneiden kohdalla turva-alueiden ja jäännösriskien merkinnöissä on paljonkin toivomisen varaa, uusissa koneissa asiat on paremmin hoidettu. Otsikon kuvasta löydämme 4 eri turva-aluetta ja alueita ympäröi 1,4m tai 2m turva-aita.

Tämä artikkeli on jatko-osa aikaisemmin julkaistuun osa 1.  Eli menemme suoraa käytännön asioihin.

Muutama käytännön asia

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Mekaanisien suojien kohdalla on syytä olla tarkkana ennakoitavissa olevan väärinkäytön kanssa.  Mekaaninen suoja on fyysinen este ja huonosti suunnitellun suojauksen kohdalla mahdollisesti haittaa työn suorittamista.  Tällöin koneen käytettävyys laskee ja ennen pitkää suoja ohitetaan tai poistetaan kokonaan.

Esimerkki 1: Tavattu on erinäisiä ”jakkaroita” ja kiipeämisen apuvälineitä tms ”tuotannon apuvälineitä”, joilla päästään kiertämään suojaus.  Jos tällaisia näette tuotantolaitoksessa, selvittäkää syy näiden käyttöön ja tehkää korjaustoimenpiteet.  Näissä on aina turvallisuusriski läsnä.

Esimerkki 2: Ylös nostetut hoitotasot (kuva 4).  Yleensä ylös nostetut hoitotasot on tehty standardisarjan EN ISO 14122 mukaisesti.  Useinkaan tilattaessa valmistajat eivät ota huomioon mihin ympäristöön hoitotasot asennetaan, vaan se jää työnantajalle.  Näissä tuotteissa välipienojen väli on n 500mm, joka mahdollistaa hyvin henkilön kulun välipienojen välistä, yleensä turva-aidoilla suojatulle turva-alueelle.  Tarkkana myös portainen kohdalla.

Kuva 2 Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

Esimerkki 3: Tiedosta kaikki turvatoimintojen/suojien kuittauspainikkeet.  Ne tulee sijoittaa siten, että suojaa/turvatoimintoja ei pääse/ylety kuittaamaan turva-alueelta käsin.  Useasti turva-aidan oven vieressä on oven kuittauspainike ja matalien aitaratkaisujen kohdalla sisäpuolella oleva operaattori tai huoltomies ei saa ylettyä kuittaamaan turvatoimintoa oven sisäpuolelta.  Kuvassa 2 on yhdenlainen esimerkki suojasta, jonka tarkoitus on juuri estää kuittaus turva-alueelta käsin.

Dokumentoi ennakoitavissa olevan väärinkäytön asiat turvallisuusdokumentteihin.  Ilman dokumenttia on haastavaa osoittaa, että asia oli mietitty, varsinkin jos näkyviä toimenpiteitä ei ole osoittaa.

Turva-aitojen korkeudet

Standardia EN ISO 13857 sovelletaan, kun määritellään mekaanisen suojarakenteen korkeuksia.  Meillä on käytettävissä taulukot pienelle- ja suurelle riskille.  Sääntö on, että hankautumisen tai hiertymisen tapauksissa voidaan soveltaa pienen riskin taulukkoa, muuten käytä aina suuren riskin taulukkoa.

Kaikki lähtee vaaravyöhykkeen/riskipisteen korkeudesta/sijainnista ja taas muistutan riskienarvioinnista.  Prosessi menee koneturvallisuudessa: riskilähde -> toimenpiteet EN ISO 12100 mukaan -> jäännösriski.  Riskienarvioinnissa määritellään myös tu

Kuva 3 Turva aidan suojaus

rva-aidan korkeus ja perustelut valinnalle.

Alle 1400mm turva-aitojen kohdalla suositellaan käytettävän täydentäviä suojaustoimenpiteitä ja yli 2700mm korkeudella oleva vaara on jo niin korkealla, että standardin mukaan ”standardi” ihminen ei siihen yletä.  Tässäkin taas riskienarviointi, sekä dokumenttiin rajaus millaisia työntekijöitä tehtaalla on.  Jos työntekijöiden joukosta on pitkänhuiskeita kori- tai lentopalloilijoita, suojaus pitää ulottua korkeammalle ja tämänkaltaiset poikkeukset tulee huomioita standardien taulukkojen suositusmittoja sovellettaessa muutenkin.

Soveltaminen:  Tämän kirjoituksen otsikkokuvassa, turva-alueiden 1.1 ja 1.2 välissä, on 1400mm korkea turva-aita.  Vaikka tämä on standardin sallima min korkeus, on kyseiseen kohtaan asennettu lisäksi turvavalosäde, joka havaitsee mahdollisesti ylikiipeämiset.

Suojan, turva-aidan mekaaninen vahvuus

Suojan tulee olla rakenteeltaan riittävän vahva ja se ei saa aiheuttaa lisävaaraa. Rikkinäinen turva-aita ei suojaa mitään tai ketään.  Kuvassa kolme on turva-aita suojattu vahvemmilla törmäyssuojilla, jotta turva-aidat pysyisivät ehjänä.

Melkein kaikki turva-aita valmistajat (sarjatuote) ilmoittavat, että heidän tuotteensa tai tietyt tuotteet täyttävät standardin EN ISO 14120 vaatimukset.  Vieläpä niin, että heillä on tästä jonkin ilmoitetun laitoksen todistus.  Heidän tuotteista on olemassa teknillinen dokumentti, jossa kerrotaan vähimmäisturvaetäisyydet ja iskukestävyys Jouleissa jolla testattu.  Näissä on eroja, joten olkaa tarkkana!

Kuva 4 Hoito käytävän lisäsuojaus

Olkaa tarkkoina myös polykarbonaatti tai metallielementtien kohdalla, sillä nämä polykarbonaatti suojat eivät yleisesti ottaen kestä/pidätä samanlaista iskua mitä verkkoelementit.  Esimerkiksi erään valmistajan standardi verkkoelementeistä koottu turva-aita kestää 1.200 Joulen iskun ja vastaava polykarbonaatti elementeistä koottuna 600 Joulea.

Isku voi tulla turva-alueen sisäpuolelta, esimerkiksi irronnut kappale tai liikkuva robotti.  Ulkoapäin tulevista riskeistä esimerkiksi trukki tai ihminen.  Standardissa EN ISO 14119 Liite 1 löytyy standardi ihmisen suorituskyvylle voima arvoja.  Rinnan kohdalta standardi ihminen katsotaan saavan aikaiseksi 1.300 Joulen vetovoiman !!!   Jos suoja on testattu ja hyväksytty 600J iskulle, niin onko hyväksyttävää käyttää sitä koneen suojauksissa?   Tai magneettilukon pitovoima on 400J ja sisäpuolella vaaraa aiheuttavaa gravitaatiota tai huimamassaa.  Onko magneettilukko hyväksyttävä lukinta turva ovelle?  Tällaisia asioita on hyvä tiedostaa ja dokumentoida ne koneen turvallisuusdokumentteihin ja raja-arvoihin.

Loukkuun jäämisen estäminen

Tämän artikkelin kuvassa on kyse isosta tuotantoalueesta.  Turva-alueita on kaikkiaan 4.  Kun kyseessä on liki 100m kanttiinsa oleva tila ja kun turva-alueille jää katvealueita, jonne henkilö voi jäädä pimentoon, tulee kiinnittää erityistä huomiota loukkuun jääneen henkilön pois pääsemiseen ja pelastamiseen.  Eri puolilta tilaa tulee olla mahdollista päästä turvalliselle alueelle ja sisäpuolella myös koneen hätäpysäytys.  Ennakoivana toimenpiteenä käyntiovien LOTO-toiminto ja käyntiovien hätäaukaisumahdollisuus sisäpuolelta ovat niitä perustoimenpiteitä.  Dokumentoi nämä valinnat riskienarviointiin ja koneen turvallisuusdokumentteihin, myös käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Lopuksi

Koneturvallisuuden perusstandardin EN ISO 12100 mukaisesti ja kolmen askeleen menetelmä tulisi olla aina turvallistamisen lähtökohtana, on sitten kyseessä uusi kone tai vanha käytössä oleva kone.  Tästä lähtökohdasta edetään muihin turvallistamistoimenpiteisiin:  1. Luontaiset turvalliset suunnittelutoimenpiteet 2. Suojaustekniset toimenpiteet ja täydentävät suojaustoimenpiteet 3. Käyttöä koskevat tiedot.  Muista, että 3. vaihetta et saa käyttää, jos vaiheen 1. ja 2. toimenpiteitä ei ole hyödynnetty.  Turva-aidat kuuluvat vaiheeseen 2.

Seuraavassa julkaisun aihe on jo valittu ja tavoite on saada se ”uunista ulos” marraskuun aikana, joten ole kuulolla ja laita LinkedIn connect (more->connect)/Follow, jos koet asian resonoivan ..

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina myös uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä, niin tilaajalle kuin laitetoimittajalle, alkaen raja-arvoista ja riskinarvioinnista.

Tämän osien ensimmäisen osan 1 löydät täältä.

Meidän #Step2Safety™ menetelmän avulla opit itse huomioimaan ja huolehtimaan koneidesi turvallisuusasioista, askel kerrallaan ja olemme taustatukenasi tässä matkassa. Soita myös, jos kaipaat apua koneiden turvallistamisesta käytännössä tai koneiden CE-merkinnässä.

 

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka #cobot #blueplanoy #automaatio #hydrauliikka